Stanisława Wyspiańskiego 21
65-036 Zielona Góra
Sekretariat ZSOiS
sekretariat@zsois.zgora.pl
(68) 451 20 50
fax (68) 451 20 51

INTERNAT ZSOiS ZAMKNIĘTY DO DNIA 24 MAJA 2020r. – WPŁATY ZA MAJ 2020r.

INTERNAT  ZSOiS  ZAMKNIĘTY DO DNIA 24 MAJA  2020r. - WPŁATY ZA MAJ 2020r.
1. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 Kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19.  informujemy, że przedłuża się zawieszenie funkcjonowania    INTERNATU  ZSOiS do dnia 24 Maja 2020r.                                                                                                                                                                                                                                                         2. Mieszkańców internatu prosimy o zawieszenie wpłat za kwaterunek i  wyżywienie  do dnia 24 Maja 2020r. 

Facebook