Stanisława Wyspiańskiego 21
65-036 Zielona Góra
Sekretariat ZSOiS
sekretariat@zsois.zgora.pl
(68) 451 20 50
fax (68) 451 20 51

Monitoring uczniów ZSOiS w Zielonej Górze uprawiających piłkę nożną.

Monitoring uczniów ZSOiS w Zielonej Górze uprawiających piłkę nożną.

Monitoring uczniów ZSOiS w Zielonej Górze uprawiających piłkę nożną.

– wiek badanych 13-16 lat
– termin wykonywania pomiaru raz na pół roku (rozpoczęcie wrzesień 2018 r.)

Zakres badań:

1. Ocena funkcjonalna

FSM TM (ang. Functional Movment Screen) 1/raz na pół roku
– ocenia funkcjonalne wzorce ruchowe, które leżą u podnóża naszej każdej aktywności  ruchowej
– identyfikuje osoby zagrożone urazem/przeciążeniem, posiadające asymetrie i ograniczenia
w układzie ruchu
– na podstawie diagnozy umożliwia poprawę stanu funkcjonalnego badanego

Dr Ewa Skorupka, mgr Bartłomiej Hes

2. Analiza składu ciała za pomocą metody Bioimpedancji elektrycznej (BIA) – Bioelectrical
Impedance Analisis) z wykorzystaniem wagi Tanita

Dr Ewa Nowacka-Chiari

3. Ocena Szybkości

– Illinois agility test – test szybkościowo-zwinnościowy

Nauczyciele trenerzy ZSOiS w Zielonej Górze po przeszkoleniu

4. Ocena Wytrzymałości
          – test yo-yo

Nauczyciele trenerzy ZSOiS w Zielonej Górze po przeszkoleniu

5Pomiar wyskoku dosiężnego za pomocą przyrządu listkowego

Nauczyciele trenerzy ZSOiS w Zielonej Górze po przeszkoleniu


Top
Facebook