Stanisława Wyspiańskiego 21
65-036 Zielona Góra
Sekretariat ZSOiS
sekretariat@zsois.zgora.pl
(68) 451 20 50
fax (68) 451 20 51

Nasz absolwent wybrany na Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Nasz absolwent wybrany na Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski został wybrany głosami elektorów na stanowisko Rektora UZ w kadencji 2020-2024. Rektor-elekt obejmie swoją funkcję z dniem 1 września 2020 r.

Jest rodowitym zielonogórzaninem, tutaj kształcił się i podjął pracę zawodową. Uczęszczał do klasy humanistycznej w VII Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze (matura 1979). W Liceum aktywnie działał w szkolnym kole PTTK „7-mila”.

Następnie podjął studia historyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze i po ich ukończeniu został zatrudniony w Instytucie Historii. W 1990 r. obronił rozprawę doktorską, a w 1999 r. odbył kolokwium habilitacyjne (w zakresie historii nowożytnej) na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2010 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

Od początku swej naukowej aktywności zajmował się heraldyką. Jest autorem ds. herbu województwa lubuskiego. W swej pracy koncentrował się także na historii regionalnej. Wypromował 10 doktorantów. Opracował kilkanaście monografii historycznych miast
z naszego regionu, w tym dwutomową historię Zielonej Góry.

Na Uczelni pełnił wiele funkcji poczynając od kierownika Zakładu Historii XVI-XVIII Wieku, zastępcy dyrektora Instytutu Historii, następnie dyrektora Instytutu Historii.
W latach 2005-2012 był dziekanem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od roku 2012 pełni funkcję prorektora ds. studenckich.

Poza uczelnią jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Lubuskiego Towarzystwa Naukowego oraz Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, a także kolegiów redakcyjnych regionalnych czasopism i towarzystw naukowych.

Gratulujemy !!!

prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski (źródło UZ)


Facebook