Stanisława Wyspiańskiego 21
65-036 Zielona Góra
Sekretariat ZSOiS
sekretariat@zsois.zgora.pl
(68) 451 20 50
fax (68) 451 20 51

Nauka z domu – materiały dla klasy

Od dnia 25.03. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 pracują wg planu lekcji proponowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (ewentualne modyfikacje w zakresie treści, nauczyciele będą przekazywać dotąd przyjętym sposobem komunikacji: e-dziennik, poczta elektroniczna, inne komunikatory). W zakładce „nauka w domu” pojawią się przedmioty, które nie są ujęte w planie ministerstwa, a klasa je realizowała w II półroczu np. plastyka, muzyka, religia.
Link poniżej.

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

 

Klasy 1 VII LO

Materiały udostępnione przez nauczycieli. Przed pobraniem materiału proszę zweryfikować na planie nazwisko nauczyciela z którym grupa dotyczas miała zajęcia

Z uwagi na dużą ilość przesyłanych materiałów, są one opublikowane z opóźnieniem. Zachęcamy bezpośrednio do kontaktu z nauczycielem przez e-dziennik.

akrobatyka

Nauczyciel: Radosław Walczak
Dotyczy klas: 5DSP, 6DSP, 7DSP, 8ASP, 1DLO, 1DSPLO, 2DLO, 3DLO
Identyfikator treści: 286

UWAGA !
DOTYCZY GRUP TRENINGOWYCH TRENERÓW R.WALCZAKA , V. CHKHABERIDZE
Proszę o dokładną i szczegółową realizacją zamieszczonego tygodniowego planu treningowego zadań motorycznych wszystkich zawodników i przesłanie dokumentacji wykonania w postaci zdjęć filmów przez komunikator Whatsupp do trenera Radosław Walczak, Valergo Chkhaberidze !
UWAGA : jesli jest mozliwosc zmonitorowania jednostki treningowej z wykorzystaniem np. pulsometru, opaski typu \"band\"na nadgarstku zegarka sportowego np Polar itp...które rejestrują czas jednostki, tętno wydatek energetyczny ( kcal), przebyty dystans itp ( aplikacje typu Samsung Health, Endomondo, Runtastic, Google fit, Nike+Training Club, Huawei Health proszę o przesłanie whatsupem.
Radosław Walczak, Valeri Chkhaberidze #zostanwdomu


akrobatyka

Nauczyciel: Sławomir Szliter
Dotyczy klas: 1DLO
Identyfikator treści: 419

Akrobatyka Sportowa
Klasy: I DL
Grupy treningowe trenerów: Sławomir Szliter, Jarosław Taryma

Prosimy o rzetelną realizacje załączonego tygodniowego planu treningowego. Ilości i zadania zostały dobrane w taki sposób, aby były bezpieczne a jednocześnie nie obciążały zbytnio uczniów, zapewniając jednocześnie optymalny poziom ruchu.
Ważna jest dokumentacja podejmowanych działań, czy to w formie zapisu czy też filmów nagranych telefonem. Prosimy o wysyłanie takich filmów w miarę możliwości przez WhatsApp.
Zwracamy uwagę na zachowanie szczególnej uwagi przy wykonywaniu ćwiczeń, na bezpieczeństwo, które jest najważniejsze. Przy jakichkolwiek problemach prosimy o takie modyfikowanie ćwiczeń aby były one możliwe do wykonania i nie zagrażały zdrowiu i życiu ćwiczącego.
Życzymy wszystkim naszym zawodnikom wytrwałości i zdrowia w wypełnianiu codziennych obowiązków w tym trudnym dla wszystkich czasie.

Sławomir Szliter
Jarosław Taryma


chemia

Nauczyciel: Natalia Jasiczek
Dotyczy klas: 1ALO, 1BLO, 1CLO, 1DLO
Identyfikator treści: 271

Materiały powtórkowe i zadania ćwiczeniowej z chemii do wykonania w domu na obecny tydzień (23.03-27.03).

Proszę zapoznać się z treściami przedstawionymi w poniższych linkach i wykonać następujące zadania (ćwiczenia) umieszczone na końcu każdej ze stron:

Zanieczyszczenia powietrza:
https://epodreczniki.pl/a/zanieczyszczenia-powietrza/D5txt358T
Ćwiczenie 6


Alternatywne źródła energii:
https://epodreczniki.pl/a/alternatywne-zrodla-energii/DaAeNjZLI
Ćwiczenie 2

Te trzy zadania należy wykonać pisemnie na kartce bądź w zeszycie, następnie wykonać zdjęcie lub skan zrobionych zadań i przesłać na następującego e-maila: n.jasiczek.szkola@gmail.com
Proszę pamiętać o tym, aby podpisać się w e-mailu (imię, nazwisko, klasa).
Na odpowiedzi czekam do 27.03.2020 do godziny 15:00.

edukacja dla bezpieczeństwa

Nauczyciel: Marek Toporowicz
Dotyczy klas: 1CLO
Identyfikator treści: 408

25.03.20
Przypominam Wam ze Waszym podstawowym zadaniem, jezeli chodzi o bezpieczenstwo, jest pozostawac w skutecznej i trwałej IZOLACJI

Prosze potrenowac opatrunek zbiezny i rozbieżny kolana i łokcia
https://www.youtube.com/watch?v=l5b4e_FGmGQ
zdrówko
Toporowicz

edukacja dla bezpieczeństwa

Nauczyciel: Marek Toporowicz
Dotyczy klas: 1ALO
Identyfikator treści: 232

24.03.20
Przypominam Wam ze Waszym podstawowym zadaniem, jezeli chodzi o bezpieczenstwo, jest pozostawac w skutecznej i trwałej IZOLACJI

Prosze potrenowac opatrunek zbiezny i rozbieżny kolana i łokcia
https://www.youtube.com/watch?v=l5b4e_FGmGQ
zdrówko
Toporowicz

edukacja dla bezpieczeństwa

Nauczyciel: Marek Toporowicz
Dotyczy klas: 1ALO, 1BLO, 1CLO, 1DLO, 1ASPLO, 1BSPLO, 1CSPLO, 1DSPLO
Identyfikator treści: 470

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/plan-lekcji-23-27032023
Od dzis przechodzimy na plan zajeć jedankowy dla całej Polski.
BADZIE ROZWAZNI I BEZPEIECZNIW DOMU.
Kontakt ze mna za posrednictwem wychowawców.
ZDRÓWKO!
Toporowicz

edukacja dla bezpieczeństwa

Nauczyciel: Marek Toporowicz
Dotyczy klas: 1BLO
Identyfikator treści: 405

25.03.20
Przypominam Wam ze Waszym podstawowym zadaniem, jezeli chodzi o bezpieczenstwo, jest pozostawac w skutecznej i trwałej IZOLACJI

Prosze potrenowac opatrunek zbiezny i rozbieżny kolana i łokcia
https://www.youtube.com/watch?v=l5b4e_FGmGQ
zdrówko
Toporowicz

geografia

Nauczyciel: Joanna Wieczorek
Dotyczy klas: 1DLO
Identyfikator treści: 528

Przemysł wysokiej technologii.Energetyka na świecie (poziom podstawowy) kl . IL


geografia

historia

Nauczyciel: Zbigniew Zarzeczny
Dotyczy klas: 4BSP, 5ASP, 5GSP, 7ASP, 1BLO, 1CLO
Identyfikator treści: 442

Kod dostępu do padlet.com


historia

Nauczyciel: Aleksandra Kuczer
Dotyczy klas: 1DLO
Identyfikator treści: 345

T: Władze polskie podczas II wojny Światowej.
.1. Powstanie władz emigracyjnych17.09.1939 r. rząd polski przekroczył granicę Rumunii, gdzie został internowany. Ewakuacja rządu była spowodowana bezpośrednim zagrożeniem rządu ze strony armii radzieckiej (agresja 17.09.) oraz względami politycznymi (możliwość legalnej działalności rządu na emigracji). Na mocy konstytucji kwietniowej prezydent RP miał prawo wyznaczyć swego następcę na czas wojny. Z tego prawa skorzystał Ignacy Mościcki. a) wybór prezydenta Brano pod uwagę kilku kandydatów. Prezydentem został Władysław Raczkiewicz — prezes Światowego Związku Polaków, umiarkowany polityk sanacyjny. b) utworzenie rządu polskiego na emigracji — Powstał on 30.09.1939 r. we Francji.(Po klęsce Francji w czerwcu 1940 r. rząd przeniósł się do Londynu) Był to rząd koalicyjny – w jego skład wchodzili politycy sanacyjni jak i politycy dawnej opozycji (Stronnictwa Ludowego – SL, Stronnictwa Narodowego – SN, Stronnictwa Pracy – SP, oraz Polskiej Partii Socjalistycznej - PPS). Premierem rządu został gen.Władysław Sikorki, który pełnił również funkcję ministra spraw wojskowych. Od listopada przejął również funkcję Naczelnego Wodza. Program rządu – stwierdzono, że Polska jest w stanie wojny z III Rzeszą i z ZSRR. Za główne zadanie uznano walkę z okupantem u boku Anglii i Francji, której celem będzie odzyskanie niepodległości. W tym celu rząd chciał stworzyć armię polską na Zachodzie oraz przejąć kontrolę nad tworzonymi na ziemiach polskich organizacjami konspiracyjnymi by skoordynować działania. c) Rada Narodowa - stanowiła reprezentację polityczną wszystkich ugrupowań politycznych na emigracji, pełniła rolę parlamentu. Składała się z 22 członków, a na jej czele stał Ignacy Paderewski. Rada miała charakter opiniodawczy dla rządu i prezydenta. 2. Powstanie i organizacja Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.Rząd francuski zgodził się na utworzenie na swoim terytorium armii polskiej, która miała się rekrutować spośród emigrantów polskich oraz żołnierzy, którym udało się przedostać na Zachód. Armia ta pod względem operacyjnym miała podlegać dowództwu francuskiemu. Również Francja miała dostarczyć uzbrojenie i wyposażenie. Dzięki temu we Francji powstały: 1 Dywizja Grenadierów 2 Dywizja Strzelców Pieszych 3 Dywizja Piechoty Brygada Strzelców Podhalańskich Lekka Dywizja Zmechanizowana 150 lotników polskich służyło w dywizjonach francuskich. Armia polska we Francji liczyła w 1940 r. około 80 tysięcy Ŝołnierzy. Po klęsce Francji część (około 25 tys.) z nich ewakuowała się na Wyspy Brytyjskie, a część (około 13 tysięcy) internowano w Szwajcarii. Na podstawie umowy z Wielką Brytanią w Anglii działała polska flota i polscy lotnicy. W Szkocji zaczęto tworzyć nowej jednostki lądowe oraz dywizjony lotnicze oznaczone numerami 300 – 309 i 315 – 318, które w lecie i na jesieni 1940 r. wsławiły się w powietrznej „bitwie o Anglię”. Lotnictwo polskie pod dowództwem gen. Józefa Zająca zniszczyło około 250 samolotów niemieckich.
23. Stosunki polsko radzieckie w latach 1941 – 1943.a) nawiązanie stosunków dyplomatycznych Nawiązanie stosunków polsko – radzieckich było możliwe dopiero po agresji III Rzeszy na ZSRR. Wówczas ZSRR i Wielka Brytania stały się sojusznikami. W tej sytuacji rząd emigracyjny rozpoczęła rozmowy z rządem radzieckim. Ich skutkiem było podpisanie układu Sikorki – Majski 30.07.1941 r. Postanowienia:traktaty radziecko – niemieckie z 1939 r. uznaje się za niebyłe przywraca się stosunki dyplomatyczne między Polską a ZSRR rządy Polski i ZSRR zobowiązują się udzielać sobie pomocy w walce z III Rzesząrząd radziecki zgadza się na utworzenie na terytorium ZSRR armii polskiej, której dowódca będzie mianowany przez stronę polskąProtokół dodatkowy mówił o tym, że obywatele polscy zostaną objęci amnestią Znaczenie – w układzie w ogóle nie poruszono kwestii granicy wschodniej gdyż nie można było znaleźć żadnego kompromisu. Ostatecznie Sikorski zgodził się odsunąć tą kwestię na czas późniejszy. Nie spodobało się to jednak politykom sanacyjnym. Sytuacja ta doprowadziła do kryzysu rządowego w lipcu 1941 r. Wskutek tego liczni politycy sanacyjni np. gen. Kazimierz Sosnkowski, podali się do dymisji i wycofali się z prac rządu. Dzięki układowi polepszyła się sytuacja ludności polskiej w ZSRR. Ludzi zwalniano z więzień i z obozów. W ZSRR powstały polskie instytucje dyplomatyczne. b) powstanie Armii Polskiej w ZSRR Dzięki układowi Sikorki – Majski w sierpniu 1941 r. podpisano polsko – radziecką konwencję wojskową, na mocy której powołano Armię Polską w ZSRR. Jej dowódcą został generał Władysław Anders. Pod względem operacyjnym miała podlegać dowództwu radzieckiemu. Ustalono, Ŝe jednostki polskie zostaną przesunięte na front dopiero po osiągnięciu pełnej gotowości bojowej i Ŝe nie zostaną rozdzielone. żołnierzy miano rekrutować spośród polskich jeńców wojennych (z września 1939 r.) oraz z byłych obywateli polskich. Początkowo armia miała liczyć około 30 tys. Ze względu na ilość ochotników szybko zwiększono jej liczebność. Podczas wizyty Sikorskiego w Moskwie w grudniu 1941 r. zadecydowano o zwiększeniu jej liczebności do 96 tysięcy Ŝołnierzy i 30 tysięcy rezerwy.c) W grudniu 1941 r. ZSRR odwiedził gen. Władysław Sikorki.Podpisano wówczas polsko-radziecką deklarację o przyjaźni, której potwierdzono, Że Polska i ZSRR będą walczyć z Niemcami aż do ostatecznego zwycięstwa. Postanowiono również zwiększyć liczebność Armii Polskiej w ZSRR.d) przyczyny pogarszania i ostatecznie zerwania stosunków polsko – radzieckich. zaginięcie oficerów i żołnierzy polskich, którzy we wrześniu 1939 r. zostali uwięzieni w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie, władze polskie odmówiły wysłania na front 5 Dywizji Piechoty ze względu na braki w zaopatrzeniu w żywność, umundurowanie i broń. Winston Churchill zaproponował Stalinowi przesunięcie Armii Polskiej w ZSRR na południe kraju lub do Iranu — chciał je wykorzystać do obrony Bliskiego Wschodu. Władze radzieckie ograniczyły racje żywnościowe dla Armii Polskiej co znacznie przyczyniło się o podjęciu decyzji o przesunięciu Armii do Iranu. 80 tys. żołnierzy i 35 tys. cywilów ewakuowało się między kwietniem a sierpniem 1942 r. rząd radziecki nie chciał przywrócić obywatelstwa polskiego ludności niepolskiej, która była obywatelami II RP przed wojną, bezpośrednią przyczyną zerwania stosunków była sprawa katyńska. W kwietniu 1943 r. Niemcy ogłosili informację o znalezieniu masowych grobów żołnierzy polskich, zamordowanych przez Rosjan. w okolicach Katynia. ZSRR zaprzeczył tym pogłoskom. Gdy rząd polski zwrócił się z prośbą do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o wysłanie komisji do ZSRR rząd radziecki uznał to za naruszenie sojuszu i zerwał stosunki z rządem polskim na emigracji 25.04.1943 r.

Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika, wkleić lub przepisać notatkę do zeszytu.
Skany ćwiczeń wydrukować, jeżeli nie macie takiej możliwości to wpisać rozwiązania do zeszytów.historia

Nauczyciel: Aleksandra Kuczer
Dotyczy klas: 1ALO
Identyfikator treści: 534

T: Geneza zimnej wojny.
https://epodreczniki.pl/a/geneza-zimnej-wojny/D1D6mPhdD

historia

Nauczyciel: Zbigniew Zarzeczny
Dotyczy klas: 1BLO, 1CLO
Identyfikator treści: 381

Tematy do realizacji klasy I BL, I CL - termin 25-27.03.2020


historia

Nauczyciel: Aleksandra Kuczer
Dotyczy klas: 1AL, 1DL
Identyfikator treści: 32historia

Nauczyciel: Aleksandra Kuczer
Dotyczy klas: 1DLO
Identyfikator treści: 480

T: Geneza zimnej wojny
https://epodreczniki.pl/a/geneza-zimnej-wojny/D1D6mPhdD

informatyka

Nauczyciel: Paweł Staszczuk
Dotyczy klas: 1BLO, 1CLO, 1DLO
Identyfikator treści: 379


informatyka

Nauczyciel: Andrzej Kłos
Dotyczy klas: 1ALO, 1BLO, 1CLO, 1DLO
Identyfikator treści: 459

Informatyka Karta3
Kkasy: 1AL/1, 1DL, 1CL, 1AL/2, 1BL

Tworzenie obrazów rastrowych.


informatyka

Nauczyciel: Andrzej Kłos
Dotyczy klas: 1ALO, 1BLO, 1CLO, 1DLO
Identyfikator treści: 303

Karta 2
1AL/1, 1DL, 1CL, 1AL/2, 1BL

Jeśli to możliwe pobierz i zainstaluj na swoim komputerze program do obróbki grafiki GIMP.
https://www.gimp.org/downloads/

Tu link z przebiegiem instalacji.
https://www.youtube.com/watch?v=6U8ZDn6zQG4
i jeszcze jeden:
https://www.komputerswiat.pl/poradniki/programy/gimp-instalacja-i-optymalizacja/gtp2d7m

Po zainstalowaniu programu przeczytaj z podręcznika temat z działu B6 Grafika komputerowa punkt 3. Opracowywanie grafiki rastrowej.

Wykonaj:

ćwiczenie 2 str. 134
ćwiczenie 3 str. 136
ćwiczenie 4 str. 136
ćwiczenie 5 str. 137
ćwiczenie 6 str. 137

Jeśli nie masz podręcznika – tu jest jego wersja elektroniczna:
https://dlaucznia.migra.pl/z-nowym-bitem.-informatyka-dla-szkol-ponadgimnazjalnych-%E2%80%93-zakres-podstawowy/praca-samodzielna/


Edytor GIMP jest dość zaawansowanym programem i podczas korzystanie z niego pomocne mogą być następujące strony:

http://gimpuj.com.pl/

https://www.gimpuj.info/index.php/topic,16033.0.html

https://pdf.helion.pl/gi28pw/gi28pw.pdf

http://www.ikb.poznan.pl/almamater/oprogramowanie/Gimp_1.2/Gimp-Opis/GIMP-pdf/GIMP0.PDF

Uwaga!
Gimp zapisuje zmianę położenia okien i zmianę ustawień narzędzi. Dla początkującego użytkownika może to być kłopotliwe – np. zniknie mu jekieś okno. 🙂
Aby powrócić do wartości domyślnych należy wybrać:

*Edycja/Preferencje/Opcje narzędzi/Ustaw zapisane opcje narzędzi na wartości domyślne
oraz
*Edycja/Preferencje/Zarządzanie oknami/Ustaw zapisane pozycje okien na wartości domyślne

Następnie należy wyłączyć i ponownie włączyć program GIMP.


informatyka

Nauczyciel: Andrzej Kłos
Dotyczy klas: 1ALO, 1BLO, 1CLO, 1DLO
Identyfikator treści: 285

1AL/1, 1DL, 1CL, 1AL/2, 1BL

Proszę zapoznać się z tematem B8 z podręcznika - Grafika komputerowa.

1. Rodzaje grafiki.
2. Formaty plików graficznych.
3. Proszę obejrzeć krótki film https://www.youtube.com/watch?v=V-ecbyBaX1A
4. Proszę odpowiedzieć w zeszycie na pytania dotyczące grafiki, znajdujące się na końcu rozdziału B8.


Na stronie https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty12 proszę znaleźć przedmiot informatyka i obejrzeć przygotowany materiał o obróbce grafiki.

Proszę zrobić notatkę w zeszycie.


język angielski

Nauczyciel: Izabela Mistygacz
Dotyczy klas: 1BLO
Identyfikator treści: 370

Opis osobowości i stopniowanie przymiotników. Szczegółowo wszystko na utworzonej grupie dla klasy.

język angielski (poziom rozszerzony)

Nauczyciel: Natalia Lazaruk
Dotyczy klas: 1 LO
Identyfikator treści: 12


język hiszpański

Nauczyciel: Danuta Szymańska
Dotyczy klas: 1ALO, 1DLO
Identyfikator treści: 514

język hiszpański

Nauczyciel: Danuta Szymańska
Dotyczy klas: 1ALO, 1BLO, 1CLO, 1DLO
Identyfikator treści: 383

W tym tygodniu proponuję ćw, utrwalające : ćw. 18 p.17 zeszyt ćw.- pytania są w podręczniku -pomarańczowa ramka p. 16 np. donde, como, de donde, que, quien - materiał był przerobiony
ćw. 3 p.19 zeszyt ćw . słówka z rodziny są w podręczniku p.22 , zawody p.19

język niemiecki

Nauczyciel: Anna Połczyńska
Dotyczy klas: 1ALO, 1DLO
Identyfikator treści: 497


język niemiecki

Nauczyciel: Anna Połczyńska
Dotyczy klas: 1BLO
Identyfikator treści: 491


język niemiecki

Nauczyciel: Anna Połczyńska
Dotyczy klas: 1BLO
Identyfikator treści: 492


język niemiecki

Nauczyciel: Elżbieta Sternal
Dotyczy klas: 1BLO, 1CLO
Identyfikator treści: 248

Materiał do realizacji w okresie 23.03. - 27.03.2020

Lekcja 1, 2
Temat: Deutsch effektiv.
cel: utrwalenie wiadomości z rozdziału 4 (Familie)

proszę o wykonanie następujących zadań z książki ćwiczeń:
zad. 2 str. 34
zad. 4 str. 34 - odpowiedzi na pytania proszę zapisać w zeszycie
zad. 1, 2, 3 i 4 str. 35

język niemiecki

Nauczyciel: Anna Połczyńska
Dotyczy klas: 1ALO, 1DLO
Identyfikator treści: 498

Thema(92): Zeitzonen
1. Wykonaj zadania z podręcznika A1,2,3,4/S.62
2. Wykonaj w ćwiczeniach Ü A3,4,5,6/S.62

Thema(93): Der Tagesablauf
1. Wykonaj w podręczniku zadanie A1/S.63
2. Napisz w zeszycie wiadomość A6/S.63

język niemiecki

Nauczyciel: Anna Połczyńska
Dotyczy klas: 1BLO
Identyfikator treści: 490


język niemiecki

Nauczyciel: Anna Figiel
Dotyczy klas: 1ALO, 1DLO
Identyfikator treści: 487

KLASA I A,D LO
Thema: Lust auf Kino? + Übungen.

Podręcznik: str. 41
Proszę wykonać zad. 2 i 3.

Następnie w zeszycie ćwiczeń: str. 41
Proszę zrobić ćw. 1,2,4 i 6.
Ćw. 1,2,4 przygotują uczniów do poprawnego reagowania w języku niemieckim w sytuacjach z ćw. 6

W razie pytań – kontakt przez e-dziennik lub mail: trotzdem5@wp.pl
Powodzenia!

język polski

Nauczyciel: Katarzyna Maruszewska
Dotyczy klas: 1ALO
Identyfikator treści: 432

Dzień dobry Wszystkim 🙂

Proszę, abyście czytając \"Potop\", zwracali uwagę na następujące postacie:
- Andrzej Kmicic - dokładna charakterystyka postaci, powody przemiany bohatera (jaki był wcześniej, jaki potem),
- Aleksandra Billewiczówna - -charakterystyka postaci - jej stosunek do Kmicica, do ojczyzny, czy ta bohaterka ma jakieś wady,
- Michał Wołodyjowski - dokładna charakterystyka postaci (ważny jest również wygląd), czy ten bohater ma jakieś wady,
- Onufry Zagłoba - dokładna charakterystyka postaci (ważny jest również wygląd),
- Janusz Radziwiłł, Bogusław Radziwiłł, Roch Kowalski - charakterystyka postaci,
- proszę również przypomnieć sobie z historii wiadomości o potopie szwedzkim i porównać je z tym, o czym pisze Sienkiewicz,
tzn. co jest prawdą w powieści, co zmyśleniem, dlaczego Sienkiewicz wprowadza fikcję literacką,
- przypomnijcie sobie, co to jest archaizacja i wypiszcie z powieści dziesięć archaizmów (proszę rozumieć wypisane wyrazy).

PROSZĘ PRZEKAZYWAĆ SOBIE INFORMACJE ODE MNIE. - polonistka 🙂

język polski

Nauczyciel: Katarzyna Maruszewska
Dotyczy klas: 1ALO, 2BLO, 2CLO, 3BLO, 3ELO, 3CLO
Identyfikator treści: 431

proszę pisać na maila
kasiamm7@o2.pl

język polski

Nauczyciel: Katarzyna Maruszewska
Dotyczy klas: 1ALO, 2BLO, 2CLO, 3BLO, 3ELO, 3CLO
Identyfikator treści: 461

Drodzy uczniowie, nie przysyłajcie mi skanów i zdjęć notatek (trudno mi się to czyta). Proszę pisać notatkę w mailu.
Nie wysyłajcie mi również żadnych wiadomości grzecznościowych (typu: \"dziękuję za odp\"), wiem, że jesteście grzeczni, ale otwieranie wiadomości trwa bardzo długo.
Będę tu umieszczała Wam tematy lekcji, PROSZĘ ROBIĆ NOTATKI W ZESZYCIE! Na razie pisemnie odpowiadacie tylko na to co było wcześniej polecone.

język polski

Nauczyciel: Katarzyna Maruszewska
Dotyczy klas: 1ALO
Identyfikator treści: 462

Temat: Sztuka baroku.
podręcznik - str. 94 - 101
napisać w zeszycie
1. Co to jest iluzjonizm?
2. Wymień trzech przedstawicieli malarstwa barokowego.
3. Czym się charakteryzuje styl barokowy?
4. Obejrzyj zamieszczone w podręczniku przykłady sztuki barokowej wybierz jedno i:
a) opisz je własnymi słowami
b) napisz, jakie wrażenia budzi w Tobie, jakie uczucia wywołuje.

język polski

Nauczyciel: Lidia Gawrońska
Dotyczy klas: 1DLO
Identyfikator treści: 227

Proszę opracować tren IX,X.XI J.Kochanowskiego, każdy wg schematu analizy i interpretacji, wnioski zapisać do zeszytu. Sporządzić krótką wypowiedź pisemną na temat: W co (kogo) i dlaczego zaczął wątpić J.Kochanowski ?

język polski

Nauczyciel: Ewa Sochaczewska
Dotyczy klas: 1BLO, 1CLO
Identyfikator treści: 524

T: Główne nurty w poezji barokowej.
1.Poezja metafizyczna związana z człowiekiem i jego słabością, miłością, przemijaniem, śmiercią (przedstawiciele: Szarzyński - omawiany już, Naborowski, Grabowiecki).
2.Poezja światowych rozkoszy rozważa temat dotyczący sensu i przemijania ludzkiego życia, głosząc również, że rozkosze związane z ziemskim życiem człowieka są darem od Boga i należy z nich korzystać (Morsztyn, Zimorowic).
3.Poezja sarmacka związana z nurtem sarmackim (omawiana już) ceniąca dzielność, mądrość, patriotyzm (Potocki).
4.Poezja mieszczańsko-plebejska ukazująca się anonimowo, o żartobliwym i satyrycznym charakterze, ukazująca życie biedoty i jej problemy (Jan z Kijan).

język polski

Nauczyciel: Ewa Sochaczewska
Dotyczy klas: 1BLO, 1CLO
Identyfikator treści: 473

T:Wacław Potocki budzikiem sumień narodu.
1.Wiersze Potockiego mogą stanowić podstawę rachunku sumienia XVII-wiecznego Polaka-obywatela.
Twórca pokazuje w swojej poezji, jak wady Polaków prowadzą do upadku. Analizuje sytuację kraju, jego obronność, stan prawny, mentalność narodu. Podkreśla słabość polityczną Polski, rozkład wewnętrzny i anarchię w państwie. Winą za zaistniałą sytuację obarcza szlachtę, która odeszła od dawnych ideałów.
Poeta tworzył ostre w tonie utwory dydaktyczne, w których atakował negatywne cechy sarmackiej szlachty (pojęcie sarmatyzm znamy).
3.Sarmatyzm dla Potockiego to zbiór cech pozytywnych : waleczność, ofiarność jednak w rzeczywistości poeta ukazuje sarmackie wad :y.
4.Do przeczytania: \" Pospolite ruszenie\", \"Nierządem Polska stoi\", \"Zbytki polskie\" (podręcznik, you tube).
5.Ćwiczenie: Jakie problemy kraju wskazuje Potocki w wierszu \"Zbytki polskie\"?.
Zadanie forma elektroniczna : e-dziennik.

język polski

Nauczyciel: Ewa Sochaczewska
Dotyczy klas: 1BLO, 1CLO
Identyfikator treści: 373

T: Wzorce osobowe epoki.
1.Wzorce osobowe:
a)szlachcic sarmata (cechy sarmaty - patrz notatka w zeszycie) , przykłady literackie Jan Chryzostom Pasek \"Pamiętniki\" opracowane , Wacław Potocki \"Zbytki polskie\",
b)dworzanin (wykształcony,znający języki obce,władający piękną polszczyzną,pochodzący z wyższych sfer,biegły w sztuce dworskiej etykiety,konwersacji) przykłady lit.: D.Naborowski \"Na oczy królewny angielskiej, J.A.Morsztyn \"Do trupa\",
c)żołnierz-patriota-obywatel (świadomy swojej roli w obronie ojczyzny,gotowy poświęcić się dla dobra kraju,przykładny gospodarz,dostrzegający problemy szlacheckiej demokracji) przykłady lit.:J.Ch.Pasek \"Pamiętniki\".
2.\"Pamiętniki\" J.Ch.Paska opracowane na ostatniej lekcji.
3.Przypominam czytamy \"Potop\" H.Sienkiewicza.

matematyka

Nauczyciel: Mariusz Szelecki
Dotyczy klas: 1ALO
Identyfikator treści: 499

wykresy_rownania


matematyka

Nauczyciel: Mariusz Szelecki
Dotyczy klas: 1ALO
Identyfikator treści: 493


matematyka

Nauczyciel: Mariusz Szelecki
Dotyczy klas: 1ALO
Identyfikator treści: 415

Odczytywanie z wykresów funkcji rozwiązań równań i nierówności.


matematyka

Nauczyciel: Agnieszka Sobolewska
Dotyczy klas: 1DL
Identyfikator treści: 44

matematyka.pisz.pl wzory skróconego mnożenia ( tylko druga potęga)
matematyka.pisz.pl równania i nierówności liniowe
matematyka.pisz.pl układy równań liniowych.
Szczegółowe informacje podałam przez e-dziennik.

matematyka

Nauczyciel: Katarzyna Ristok
Dotyczy klas: 1BLO
Identyfikator treści: 453

Zadania proszę rozwiązać w zeszycie


matematyka

Nauczyciel: Dorota Bobyk
Dotyczy klas: 1CL
Identyfikator treści: 24

matematyka.pisz
ZAKŁADKA funkcja i jej własności:
- definicja funkcji,
- argument i wartość funkcji,
- dziedzina,
- odczytywanie własności funkcji z wykresu.

matematyka

Nauczyciel: Mariusz Szelecki
Dotyczy klas: 1ALO
Identyfikator treści: 343

Wartość największa i wartość najmniejsza funkcji w przedziale.


podstawy przedsiębiorczości

Nauczyciel: Andrzej Pawłowski
Dotyczy klas: 1ALO, 1BLO, 1CLO, 1DLO
Identyfikator treści: 517

Konsultacje pon- pi 10.00 – 13.00 poprzez dziennik elektroniczny

• Gromadzenie i zaliczanie dokumentacji wg wykazu – II semestr – oznaczone jako „osobiste” /oznaczone jako „zero” w e-dzienniku/

Pełna lista dokumentów „do teraz” znajduje się na Chomikuj.pl

Zaliczanie dokumentacji wg wykazu – I semestr - wyłącznie po konsultacji z nauczycielem.

• Kontynuacja pracy nad projektem „Biznesplan firmy…...” /proszę przygotować się na elektroniczne zaliczenie opracowania w maju!!!/

Materiały pomocnicze i konkretne w zależności o stopnia zaawansowania pracy znajdą się na e-mailach klasowych /temat:pomoc B.P./

• e-mail do zaliczeń pawan@wp.pl (w tytule obowiązkowo „nazwisko_klasa_tytuł pracy”)

ponadto : każda klasa licealna ma utworzonego klasowego e-maila
wszyscy uczniowie klas licealnych mają publikowane materiały pomocnicze na: Chomikuj.pl /chomik „przed_dok_lo7”/

• Zakończył się II etap SIGG – pojawią się oceny w e-dzienniku /za II etap i I i II etap łącznie/

religia

Nauczyciel: P Grzeszczuk
Dotyczy klas: 1AL, 1CL
Identyfikator treści: 55


wiedza o kulturze

Nauczyciel: Ewa Sochaczewska
Dotyczy klas: 1ALO, 1BLO, 1CLO, 1DLO
Identyfikator treści: 519

T:Muzyka łagodzi obyczaje.
Zapraszam do oglądnięcia na TVP Kultura
dziś (27.03.2020r.) o godz. 14:50 programu \"Śladami wielkich mistrzów\".

wiedza o kulturze

Nauczyciel: Ewa Sochaczewska
Dotyczy klas: 1ALO, 1BLO, 1CLO, 1DLO
Identyfikator treści: 474

T: Muzyka łagodzi obyczaje.
Zadanie : przedstaw wybrany gatunek muzyczny (solista, zespół).
Praca w formie elektronicznej przesłana na e-dziennik (cechy danego gatunku, narodziny, przedstawiciel).

wiedza o społeczeństwie

Nauczyciel: Aleksandra Kuczer
Dotyczy klas: 1CL, 1DL
Identyfikator treści: 34

Proszę przygotować notatki z inauguracji wyborczych wszystkich kandydatów i kandydatki na urząd prezydenta RP, zgodnie z wytycznymi, które mam nadzieję tylko przypominam.

1) imię i nazwisko kandydata/kandydatki
2) w jakim mieście odbyła się inauguracja/krótkie wyjaśnienie
3) główne podobieństwa i różnice
4) jakie ugrupowanie jest reprezentowane

wychowanie fizyczne

Nauczyciel: Mirosław Kędziora
Dotyczy klas: 1BLO
Identyfikator treści: 530wychowanie fizyczne

Nauczyciel: Mirosław Kędziora
Dotyczy klas: 1BLO
Identyfikator treści: 538

To są ćwiczenia zalecane przez prowadzących wf - S.Gąsior, M.Kędziora, P.Żak


wychowanie fizyczne

Nauczyciel: Michał Grzelczyk
Dotyczy klas: 1BLO
Identyfikator treści: 536

WF 1 LO


wychowanie fizyczne

Nauczyciel: Maciej Walicki
Dotyczy klas: 1BLO, 2ELO
Identyfikator treści: 526

wychowanie fizyczne

Nauczyciel: Tomasz Paluch
Dotyczy klas: 1CLO, 1CSPLO
Identyfikator treści: 427

Trening

wychowanie fizyczne

Nauczyciel: Dorota Monczak
Dotyczy klas: 2BSP, 2CSP, 2DL, 1A, 1DL, 3C, 3DL, 1CSP, 7A, 7C, 3AL, 2A, 2A, 2EL, 1ASPL, 1DL
Identyfikator treści: 7


wychowanie fizyczne

Nauczyciel: Maciej Walicki
Dotyczy klas: 1BLO
Identyfikator treści: 527


wychowanie fizyczne

Nauczyciel: Maciej Walicki
Dotyczy klas: 1BLO
Identyfikator treści: 529


zajęcia treningowe

Nauczyciel: Krzysztof Dobek
Dotyczy klas: 1CLO
Identyfikator treści: 135

Zadania dla uczniów: Z wysłanego linku proszę oglądnąć mecze MOS WOLA Warszawa w 1/4 Finale Mistrzostw Polski w Rzeszowie, przeanalizować je pod kątem zespołu MOS WOLA Warszawa i napisać na mojego maila: dobekkrzysiek@wp.pl po 3 krótkie punkty, zdania. W punkcie: A-Najsłabsze, a w punkcie- B: Najmocniejsze- ogniwa, cechy indywidualne lub zespołowe MOS WOLA. LINK: htps://www.youtube.com/podkarpacielive

zajęcia treningowe

Nauczyciel: Bogusław Onufrowicz
Dotyczy klas: 1CLO, 2CLO, 3CLO
Identyfikator treści: 380


zajęcia treningowe

Nauczyciel: Jerzy Walczak
Dotyczy klas: 1ALO, 2BLO, 3DLO
Identyfikator treści: 384

W oparciu o załączony zestaw ćwiczeń oraz posiadane już plany treningowe wykonujemy pracę szkoleniową w takich warunkach w jakich jesteśmy.


zajęcia treningowe

Nauczyciel: Michał Grzelczyk
Dotyczy klas: 1BLO
Identyfikator treści: 391

Program treningowy z akcentem kształtowania wytrzymałości


zajęcia treningowe

Nauczyciel: Krzysztof Dobek
Dotyczy klas: 1CLO
Identyfikator treści: 374

Zadania dla uczniów: Z wysłanego linku proszę oglądnąć mecze MOS WOLA Warszawa w 1/4 Finale Mistrzostw Polski w Rzeszowie, przeanalizować je pod kątem zespołu MOS WOLA Warszawa i napisać na mojego maila: dobekkrzysiek@wp.pl po 3 krótkie punkty, zdania. W punkcie A:Najsłabsze, a w punkcie B: Najmocniejsze- ogniwa, cechy indywidualne lub zespołowe MOS WOLA Warszawa. LINK: https://www.youtube.com/podkarpacielive

zajęcia treningowe

Nauczyciel: Mariusz Żurowski
Dotyczy klas: 1ALO, 1ASPLO, 2BLO, 3DLO
Identyfikator treści: 252

Plan treningowy na tydzień. Powtarzany cyklicznie.


zajęcia treningowe

Nauczyciel: Krzysztof Dobek
Dotyczy klas: 1CLO
Identyfikator treści: 207

zajęcia treningowe

Nauczyciel: Krzysztof Dobek
Dotyczy klas: 1CLO
Identyfikator treści: 208

Zadanie dla uczniów: Z wysłanego linku proszę oglądnąć mecze MOS WOLA Warszawa w 1/4 Finale Mistrzostw Polski w Rzeszowie, przeanalizować je pod kątem zespołu MOS Wola Warszawa i napisać na mojego maila: dobekkrzysiek@wp.pl po 3 krótkie punkty, zdania. W punkcie A: Najsłabsze, a w punkcie B: Najmocniejsze- ogniwa, cechy indywidualne lub zespołowe MOS Wola Warszawa. LINK: https://www.youtube.com/podkarpacielive

zajęcia treningowe

Nauczyciel: Michał Grzelczyk
Dotyczy klas: 1 LO
Identyfikator treści: 64


Facebook