Stanisława Wyspiańskiego 21
65-036 Zielona Góra
Sekretariat ZSOiS
sekretariat@zsois.zgora.pl
(68) 451 20 50
fax (68) 451 20 51

Nauka z domu – materiały dla klasy

Od dnia 25.03. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 pracują wg planu lekcji proponowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (ewentualne modyfikacje w zakresie treści, nauczyciele będą przekazywać dotąd przyjętym sposobem komunikacji: e-dziennik, poczta elektroniczna, inne komunikatory). W zakładce „nauka w domu” pojawią się przedmioty, które nie są ujęte w planie ministerstwa, a klasa je realizowała w II półroczu np. plastyka, muzyka, religia.
Link poniżej.

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

 

Klasy 1SP VII LO (po szkole podstawowej)

Materiały udostępnione przez nauczycieli. Przed pobraniem materiału proszę zweryfikować na planie nazwisko nauczyciela z którym grupa dotyczas miała zajęcia

Z uwagi na dużą ilość przesyłanych materiałów, są one opublikowane z opóźnieniem. Zachęcamy bezpośrednio do kontaktu z nauczycielem przez e-dziennik.

akrobatyka

Nauczyciel: Sławomir Szliter
Dotyczy klas: 1DSPLO
Identyfikator treści: 420

Akrobatyka Sportowa
Klasy: I D SP
Grupy treningowe trenerów: Sławomir Szliter, Jarosław Taryma

Prosimy o rzetelną realizacje załączonego tygodniowego planu treningowego. Ilości i zadania zostały dobrane w taki sposób, aby były bezpieczne a jednocześnie nie obciążały zbytnio uczniów, zapewniając jednocześnie optymalny poziom ruchu.
Ważna jest dokumentacja podejmowanych działań, czy to w formie zapisu czy też filmów nagranych telefonem. Prosimy o wysyłanie takich filmów w miarę możliwości przez WhatsApp.
Zwracamy uwagę na zachowanie szczególnej uwagi przy wykonywaniu ćwiczeń, na bezpieczeństwo, które jest najważniejsze. Przy jakichkolwiek problemach prosimy o takie modyfikowanie ćwiczeń aby były one możliwe do wykonania i nie zagrażały zdrowiu i życiu ćwiczącego.
Życzymy wszystkim naszym zawodnikom wytrwałości i zdrowia w wypełnianiu codziennych obowiązków w tym trudnym dla wszystkich czasie.

Sławomir Szliter
Jarosław Taryma


akrobatyka

Nauczyciel: Radosław Walczak
Dotyczy klas: 5DSP, 6DSP, 7DSP, 8ASP, 1DLO, 1DSPLO, 2DLO, 3DLO
Identyfikator treści: 286

UWAGA !
DOTYCZY GRUP TRENINGOWYCH TRENERÓW R.WALCZAKA , V. CHKHABERIDZE
Proszę o dokładną i szczegółową realizacją zamieszczonego tygodniowego planu treningowego zadań motorycznych wszystkich zawodników i przesłanie dokumentacji wykonania w postaci zdjęć filmów przez komunikator Whatsupp do trenera Radosław Walczak, Valergo Chkhaberidze !
UWAGA : jesli jest mozliwosc zmonitorowania jednostki treningowej z wykorzystaniem np. pulsometru, opaski typu \"band\"na nadgarstku zegarka sportowego np Polar itp...które rejestrują czas jednostki, tętno wydatek energetyczny ( kcal), przebyty dystans itp ( aplikacje typu Samsung Health, Endomondo, Runtastic, Google fit, Nike+Training Club, Huawei Health proszę o przesłanie whatsupem.
Radosław Walczak, Valeri Chkhaberidze #zostanwdomu


biologia

Nauczyciel: Beata Stefanowicz
Dotyczy klas: 1ASPLO, 1BSPLO, 1CSPLO, 1DSPLO
Identyfikator treści: 266

Biologia rozszerzona


biologia

Nauczyciel: Beata Stefanowicz
Dotyczy klas: 1BSPLO, 1CSPLO, 1DSPLO
Identyfikator treści: 203

Karta pracy (powtórzenie) do samodzielnego wykonania. Proszę przerysować i przepisać do zeszytu.


biologia

Nauczyciel: Beata Stefanowicz
Dotyczy klas: 1ASPLO, 1BSPLO, 1CSPLO, 1DSPLO
Identyfikator treści: 457

Kierunki przemian metabolicznych kl ISp.


chemia

Nauczyciel: Natalia Jasiczek
Dotyczy klas: 1ASPLO, 1BSPLO, 1CSPLO, 1DSPLO
Identyfikator treści: 272

Materiały powtórkowe i zadania ćwiczeniowej z chemii do wykonania w domu na obecny tydzień (23.03-27.03).

Materiały (podaną stronę internetową należy przekopiować do przeglądarki i obejrzeć film numer 5 i 6):

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxoIyprJAUqnoSjCc9kmBL0Q0zEVQNr33

Po obejrzeniu filmów należy wykonać zadania 1 i 2 ze strony 41 oraz 16 ze strony 285 z podręcznika.
Oglądanie filmów nie jest obowiązkowe (są to materiały przypominające).

Te trzy zadania należy wykonać pisemnie na kartce bądź w zeszycie, następnie wykonać zdjęcie lub skan zrobionych zadań i przesłać na następującego e-maila: n.jasiczek.szkola@gmail.com
Proszę pamiętać o tym, aby podpisać się w e-mailu (imię, nazwisko, klasa).
Na odpowiedzi czekam do 27.03.2020 do godziny 15:00.

W celach ćwiczeniowych polecam również zajrzeć na stronę: http://ukladokresowy.edu.pl/#/home

edukacja dla bezpieczeństwa

Nauczyciel: Marek Toporowicz
Dotyczy klas: 1ALO, 1BLO, 1CLO, 1DLO, 1ASPLO, 1BSPLO, 1CSPLO, 1DSPLO
Identyfikator treści: 470

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/plan-lekcji-23-27032023
Od dzis przechodzimy na plan zajeć jedankowy dla całej Polski.
BADZIE ROZWAZNI I BEZPEIECZNIW DOMU.
Kontakt ze mna za posrednictwem wychowawców.
ZDRÓWKO!
Toporowicz

edukacja dla bezpieczeństwa

Nauczyciel: Marek Toporowicz
Dotyczy klas: 1CSPLO
Identyfikator treści: 512

Pzrpominam ze najwazniejszym Waszym zadaniem jest
SAMOIZOLACJA
Lekcje od wzcoraj realizujemy na platformie MEN
i według ich planu
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcjeu
ew kontakt prez wychowawce
ZDRÓWKO
Toporowicz

filozofia

Nauczyciel: Joanna Makowska
Dotyczy klas: 1ASPLO
Identyfikator treści: 239

geografia

Nauczyciel: Joanna Wieczorek
Dotyczy klas: 1CSPLO
Identyfikator treści: 317

Atmosfera Podsumowanie


geografia

Nauczyciel: Joanna Wieczorek
Dotyczy klas: 1ASPLO, 1BSPLO, 1CSPLO, 1DSPLO
Identyfikator treści: 242

Ruchy górotwórcze. Poziom rozszerzony.


geografia

Nauczyciel: Barbara Reguła
Dotyczy klas: 1ASPLO, 1DSPLO
Identyfikator treści: 298

GEOGRAFIA
Zakres podstawowy
Kl. I ASP i I DSP
Nauczyciel: Barbara Reguła


Wody na Ziemi
Nauczę się czym jest hydrosfera, zróżnicowanie przestrzenne występowania wód na Ziemi, będę wiedzieć, jaki jest wpływ dostępności wody na cywilizację ludzką w przeszłości, obecnie i w przyszłości.
https://epodreczniki.pl/a/wody-na-ziemi/D6N5CaGf8

geografia

Nauczyciel: Barbara Reguła
Dotyczy klas: 1ASPLO, 1DSPLO
Identyfikator treści: 210


geografia

Nauczyciel: Joanna Wieczorek
Dotyczy klas: 1BSPLO
Identyfikator treści: 230

Budowa wnętrza Ziemi. Skały.


geografia

Nauczyciel: Joanna Wieczorek
Dotyczy klas: 1CSPLO
Identyfikator treści: 231

Podsumowanie działu: Atmosfera.


historia

historia

Nauczyciel: Aleksandra Kuczer
Dotyczy klas: 1DSPLO
Identyfikator treści: 367

Temat: POCZĄTKI PAŃSTWA POLSKIEGO
1. Powstanie państwa polskiego. Na przełomie IX i X wieku na ziemiach polskich mieszkało kilkadziesiąt plemion słowiańskich, wśród których decydującą rolę odgrywały takie plemiona jak: Polanie, Wiślanie, Pomorzanie, Ślężanie, Lubuszanie, Lędzianie, Mazowszanie, Opolanie. Tylko plemiona Polan i Wiślan stworzyły państwa plemienne. Polanie rozwijali się na terenie dzisiejszej Wielkopolski, a Wiślanie – Małopolski. Polanie w X wieku podbili inne plemiona i utworzyli państwo. Zgodnie z tradycją władcy Polan wywodzą się od Piasta – oracza. Gall Anonim , kronikarz z XII wieku, wymienia 3 pierwszych książąt polskich - Siemowita, Lestka, Siemomysła. Za pierwszego, historycznego władcę Polski uważa się Mieszka I, który panował w latach od ok. 963 do 992 r. Jego imię wymieniają mu współcześni: kronikarz saski Windhuk z Korbei i podróżnik arabski Ibrahim ibn Jakub. 2. Przyjęcie chrztu i jego znaczenie Mieszko I w 966 r. przyjął chrzest z rąk czeskich. Jeszcze w 965 r. zawarł małżeństwo z księżniczką czeską Dobrawą. a) czynniki przyjęcia chrztu: -Mieszko I obawiał się przymusowej chrystianizacji ze strony Niemiec, -Mieszko I po przyjęciu chrztu mógł chrystianizować innych pogan, co wiązało się możliwościąekspansji (podbój) terytorialnej na ziemie plemion pogańskich, -Wprowadzenie wiary w jednego Boga miało doprowadzić do silniejszego zjednoczenia plemion polskich, -Wiara chrześcijańska, a z nią Kościół, niosły ze sobą zdobycze kultury śródziemnomorskiej i frankońskiej – przyjęcie chrześcijaństwa dawało możliwość korzystania z tych zdobyczy, -Kościół był instytucją, w której obowiązywały prawa feudalne – na tej instytucji mogła się wzorować młoda administracja państwa polskiego b) znaczenie przyjęcia chrztu było olbrzymie. Nowa wiara umacniała pozycję księcia w państwie, przynosiła rozwiązania organizacyjne na których młode państwo mogło się wzorować, dzięki chrześcijaństwu doszło z biegiem czasu do likwidacji różnic między plemionami, nastąpiło umocnienie pozycji międzynarodowej państwa polskiego, Polska mogła korzystać z osiągnięćcywilizacyjnych państwa Franków za pośrednictwem Kościoła, dzięki duchowieństwu państwo polskie miało więc ułatwione kontakty międzynarodowe, gdyż językiem międzynarodowym była łacina, zakony, które przybyły do Polski w późniejszym okresie, podniosły poziom kultury rolnej; stały się ośrodkami oświaty i rzemiosła (cystersi, benedyktyni i dominikanie). c) pierwsze biskupstwo powstało w Poznaniu w 968 r., a pierwszym biskupem został Jordan.
3. Rozwój terytorialny państwa polskiego za panowania Mieszka I.(Atlas)Początkowo państwo polskie obejmowało tylko Wielkopolskę i Kujawy. Później przyłączono Mazowsze i Pomorze Gdańskie. Mieszko I pragnął przyłączyć Pomorze Zachodnie i Śląsk. W 972 r. udało mu się pokonać feudała niemieckiego Hodona w bitwie pod Cedynią i przyłączyćPomorze Zachodnie. Śląsk przyłączył po wojnie z Czechami w 990 r. Granice swego państwa opisał w dokumencie Dagome iudex, który powstał około 992 r. Mieszko I powierza w nim swe państwo opiece Stolicy Apostolskiej.

Uzupejnij kartę pracy, str.59, pocz.państwa polskiego.


informatyka

Nauczyciel: Paweł Staszczuk
Dotyczy klas: 1ASPLO, 1BSPLO, 1CSPLO, 1DSPLO
Identyfikator treści: 371


informatyka

Nauczyciel: Andrzej Kłos
Dotyczy klas: 1ASPLO, 1BSPLO, 1CSPLO, 1DSPLO
Identyfikator treści: 289

1DSP, 1BSP, 1ASP, 1CSP

Proszę zapoznać się z tematem C2 z podręcznika - Tworzenie programów w języku C++.
1. Środowisko programistyczne języka C++. str.111
2. Stosowanie zmiennych. str.115
3.Wyprowadzanie wyników na ekran monitora. str.119

Proszę wykonać notatkę w zeszycie oraz spróbować zrobić ćwicz.1 str.114, ćwicz.2 str.114, ćwicz.3 str.117, ćwicz.4 str.117, ćwicz.5 str.118, ćwicz.7
str120.
Proszę zrobić notatki w zeszycie. Jeśli to możliwe - wkleić do zeszytu wydrukowane programy.

Aby pisać programy można zainstalować darmową aplikację DEV C++ lub skorzystać z dowolnego kompilatora C++ online.


informatyka

Nauczyciel: Andrzej Kłos
Dotyczy klas: 1ASPLO, 1BSPLO, 1CSPLO, 1DSPLO
Identyfikator treści: 304

1ASP, 1BSP, 1CSP, 1DSP,

Przeczytaj z tematu C4 następujące zagadnienia:
1. Sytuacje warunkowe str.141;
2. Algorytmy z warunkami… str.142 do str.148; (spokojnie, większość zajmują obrazki)

Szczególną uwagę zwróć na odmianę funkcji warunkowej if() else.

Wykonaj ćwiczenia:
Ćwiczenie 1 str.141;
Ćwiczenie 2 str.142;
Ćwiczenie 3 str.145;
Ćwiczenie 4 str.145;
Ćwiczenie 5 str.147;
Ćwiczenie 6 str.147;

W ćwiczeniu 6 wystarczy zmodyfikować program, który znajduje się na tej samej stronie u góry.
Pamiętaj, że część ułamkową liczby rzeczywistej wpisujemy w C++ po kropce, nie po przecinku.

Pod poniższym adresem dostępny jest podręcznik (tylko wybrane rozdziały) w wersji elektronicznej:
https://dlaucznia.migra.pl/teraz-bajty.-informatyka-dla-szkol-ponadpodstawowych.-zakres-podstawowy.-klasa-i/


informatyka

Nauczyciel: Andrzej Kłos
Dotyczy klas: 1ASPLO, 1BSPLO, 1CSPLO, 1DSPLO
Identyfikator treści: 469

Informatyka Karta 3
1ASP, 1BSP, 1CSP, 1DSP,

Sprawdzanie poprawności danych


język angielski

Nauczyciel: Aneta Gniazdowska
Dotyczy klas: 1ASPLO, 1BSPLO, 1CSPLO, 1DSPLO
Identyfikator treści: 397

Witam
Proszę zapoznać się z \"Unitem 4\" naszego podręcznika- \"Home sweet home\" proszę zrobić ćwiczenia dotyczące domów, dekoracji, materiałów budowlanych; zapoznać się z kolokacjami \"do- make\", dotyczy to grup 3- godzinnych.
Załączam również plik z zadaniami \"Advertisement\", proszę o wykonanie zadania i przesłanie mi odpowiedzi do poniedziałku- 30.03.2020.
Grupy 2- godzinne, Proszę zapoznać i wykonać polecenia z \"Unit 4\"- wygląd zewnętrzny i cechy charakteru.
Proszę zwrócić szczególną uwagę na stopniowanie przymiotników.
Załączam również plik z zadaniami \"Five minutes test\", proszę o wykonanie zadania i przesłanie mi odpowiedzi do poniedziałku- 30.03.2020.
Mój adres e-mailowy- a.gniazdowska@tlen.pl
Pozdrawiam
Aneta Gniazdowskajęzyk angielski

Nauczyciel: Natalia Lazaruk
Dotyczy klas: 1CSPLO, 1DSPLO
Identyfikator treści: 351

Temat: Wyrażanie przyszłości.
teoria i ćwiczenia w załączniku


język angielski (poziom rozszerzony)

Nauczyciel: Małgorzata Zajączkowska
Dotyczy klas: 1ASPLO, 1BSPLO, 1CSPLO, 1DSPLO
Identyfikator treści: 471

Temat: A formal written complaint. Oficjalny list z zażaleniem.

cel lekcji: zdobyć umiejętność pisania oficjalnego listu z zażaleniem

zadanie 1. Zastanów się jakie problemy mogą przytrafić się Tobie w związku z różnymi produktami, które dotychczas kupiłeś kupiłeś.
zadanie 2. porównaj swoje pomysły z pomysłami z zadania 1 z podręcznika ze strony 96.
zadanie 3. przeczytaj e-mail z zadania 3 z podręcznika ze strony 96 i odpowiedz na dwa pytania do e-maila.
zadanie 4. zapoznaj się z poradami dotyczącymi oficjalnego pisania listów z zadania 3 str. 96 i w zadaniu 4 znajdź praktyczne użycie porad z zadania 3
zadanie 5 wykonaj zadanie 1, 2 i 3 z zeszytu ćwiczeń ze strony 96


język angielski (poziom rozszerzony)

Nauczyciel: Małgorzata Zajączkowska
Dotyczy klas: 1ASPLO, 1BSPLO, 1CSPLO, 1DSPLO
Identyfikator treści: 434

Proszę zrobić quizz językowy znajdujący się na stronie Quizzlet https://quizlet.com/_5e9r5l?x=1jqt&i=1sz7uj. Materiał dotyczy materiału z rozdziału 1 jest forma powtórki słownictwa z tego działu. Proszę wypisać w zeszytach 20 słówek, które były dla Was zupełnie nowe lub trudniejsze od reszty i ułożyć z nimi własne zdania.

język hiszpański

Nauczyciel: Danuta Szymańska
Dotyczy klas: 1ASPLO, 1BSPLO, 1CSPLO, 1DSPLO
Identyfikator treści: 385

Na ten tydzień proszę zrobić ćw. utrwalające: ćw. 18 p.17 zeszyt ćw. pytania są w podręczniku p. 16 - pomarańczowa ramka
ćw. 3 p.19 w zeszycie ćw. słówka z rodziny w podręczniku p. 22, zawody na p. 19

język niemiecki

Nauczyciel: Anna Połczyńska
Dotyczy klas: 1DSPLO
Identyfikator treści: 489


język niemiecki

Nauczyciel: Elżbieta Sternal
Dotyczy klas: 1ASPLO, 1BSPLO
Identyfikator treści: 246

Materiał do realizacji w okresie 23.03. - 27.03.2020
Lekcja 1
TEMAT: Zeitzonen-Übungen.

cel: Utrwalenie czasowników rozdzielnie i nierozdzielnie złożonych.
Proszę utrwalić znaczenie czasowników złożonych z ćwiczeń, ich odmianę w czasie teraźniejszym
Do zrobienia zad. 5 i 6 str. 62 z książki ćwiczeń.

W razie pytań proszę kontaktować się ze mną przez e-dziennik

Lekcja 2, 3
Temat: Mein Tagesablauf.
cel: Opowiadanie o czynnościach dnia powszedniego.

Proszę zapoznać się z wyrażeniami z zad. 1 str. 63 z podręcznika, przetłumaczyć je a następnie wykonać zgodnie z poleceniem. punkt A i B. Rozwiązania zapisać w zeszycie.
Z książki ćwiczeń zad. 1 i 3 str. 63

Pisemnie w zeszycie zrobić notatkę (min. 10 zdań) na temat - mój dzień powszedni. Notatkę proszę zrobić wg. wskazówek zawartych w podręczniku w zad. 5 str. 63
Nauczyć się nowych słówek i wyrażeń związanych z tematem.


język niemiecki

Nauczyciel: Elżbieta Sternal
Dotyczy klas: 1ASPLO, 1BSPLO
Identyfikator treści: 245

Materiał do realizacji w okresie 23.03. - 27.03.2020
Lekcja 1
TEMAT: Zeitzonen-Übungen.

cel: Utrwalenie czasowników rozdzielnie i nierozdzielnie złożonych.
Proszę utrwalić znaczenie czasowników złożonych z ćwiczeń, ich odmianę w czasie teraźniejszym
Do zrobienia zad. 5 i 6 str. 62 z książki ćwiczeń.

W razie pytań proszę kontaktować się ze mną przez e-dziennik

Lekcja 2, 3
Temat: Mein Tagesablauf.
cel: Opowiadanie o czynnościach dnia powszedniego.

Proszę zapoznać się z wyrażeniami z zad. 1 str. 63 z podręcznika, przetłumaczyć je a następnie wykonać zgodnie z poleceniem. punkt A i B. Rozwiązania zapisać w zeszycie.
Z książki ćwiczeń zad. 1 i 3 str. 63

Pisemnie w zeszycie zrobić notatkę (min. 10 zdań) na temat - mój dzień powszedni. Notatkę proszę zrobić wg. wskazówek zawartych w podręczniku w zad. 5 str. 63
Nauczyć się nowych słówek i wyrażeń związanych z tematem.


język niemiecki

Nauczyciel: Anna Figiel
Dotyczy klas: 1BSPLO
Identyfikator treści: 484

KLASA I B SP
Thema: Lust auf Kino? – Übungen.

Zeszyt ćwiczeń: str. 41
Proszę zrobić ćw. 1,2,4 i 6.
Ćw. 1,2,4 przygotują uczniów do poprawnego reagowania w języku niemieckim w sytuacjach z ćw. 6

W razie pytań – kontakt przez e-dziennik lub mail: trotzdem5@wp.pl
Powodzenia!

język niemiecki

Nauczyciel: Renata Pośpiech
Dotyczy klas: 1CSPLO, 1DSPLO
Identyfikator treści: 263

Materiał do realizacji do dnia 31.03.2020
Lekcja 1
Temat:Zeitzonen-Ubungen.
cel:Utrwalenie czasowników rozdzielnie i nierozdzielnie złożonych.
Do zrobienia zad.4,5,6 ze str.62 z książki ćwiczeń.
Lekcja 2,3
Temat:Mein Tagesablauf.
cel:Opowiadanie o czynnościach dnia powszedniego.
Proszę zapoznać się z wyrażeniami z zad.1 ze str.63 z podręcznika,przetłumaczyć je , a następnie wykonać zad.1.Rozwiązania zapisać w zeszycie.
Z książki ćwiczeń wykonać zad.1 i 3 ze str.63.
Pisemnie w zeszycie proszę zrobić zad 5 ze str 63. -mój dzień powszedni-minimum 8 zdań.Nowych słówek i zwrotów trzeba nauczyć się na pamięć.
Pozdrawiam i życzę owocnej pracy.W razie wątpliwości proszę kontaktować się przez e - dziennik.

język niemiecki

Nauczyciel: Dorota Wabno
Dotyczy klas: 1ASPLO, 1BSPLO
Identyfikator treści: 366

Materiał z j. niemieckiego na tydzień 23- 27 marca.


Temat : Hier wohne ich. Übungen.
Proszę o wykonanie wszystkich ćwiczeń utrwalających z książki ćwiczeń str: 46


Temat: So ist es hier.

Temat dotyczy lokalizacji miejsca zamieszkania.
Najpierw proszę zapoznać się ze słownictwem na str: 51z podręcznika ( Lektion 2), następnie wykonać pisemnie ćwiczenie ze strony 47 z podręcznika. Uwaga większość z nich to ćwiczenia z płytą.
W ćw. nr 3 są nowe kluczowe słówka :
Vorteile - zalety i Nachteile - wady.
Utrwal sobie też odmianę formy ,, möchte\".

język niemiecki

Nauczyciel: Renata Pośpiech
Dotyczy klas: 1CSPLO
Identyfikator treści: 268

Materiał do realizacji do dnia 30.03.2020.
Lekcja 1
Temat:Lust auf Kino?
Cel: zapoznanie się ze słownictwem dotyczącym wyjścia do kina.
Proszę zapoznać się najpierw ze słownictwem na str.43 Lektion 4./Im Kino/
Następnie proszę wykonać zad.2 i 3 ze str.41 w podręczniku.
Z książki ćwiczeń ze str.41 proszę wykonać zad.1 i 2.
Lekcja 2
Temat:Gehen wir ins Kino?
Najpierw proszę zapoznać się ze słownictwem ze str.43,Lektion 4/Tickets kaufen/
Następnie ze str.41 /podręcznik/ proszę wykonać zad 4. i z książki ćwiczeń ze str.41 zad.3.Zad.6 z książki ćwiczeń proszę potraktować jako zadanie specjalne i przesłać do mnie przez e-dziennik do 30.03.2020. W razie wątpliwości proszę kontaktować się ze mną przez e-dziennik.Pozdrawiam i życzę owocnej pracy.

język polski

Nauczyciel: Katazyna Brandyk
Dotyczy klas: 1CSPL
Identyfikator treści: 5


język polski

Nauczyciel: Ewa Sochaczewska
Dotyczy klas: 1ASPLO
Identyfikator treści: 475

T:Rzeczpospolita idealna.
1.Podręcznik s.33 tekst A.F.Modrzewskiego.
2.Pojęcia: publicystyka - s.32 (podręcznik), pacyfizm - s.35 (podręcznik).
3.Ćwiczenie 13 s.35. (forma elektroniczna e-dziennik).

język polski

Nauczyciel: Ewa Sochaczewska
Dotyczy klas: 1ASPLO
Identyfikator treści: 520

Uczniowie w ramach zajęć języka polskiego będziemy omawiać tekst Williama Szekspira \"Romeo i Julia\".
Zapraszam dziś (27.03.2020r.) do oglądania - TVP Kultura Teatru Telewizji w reż. Jerzego Gruzy \"Romeo i Julia\".
Tekst będziemy omawiać w ramach zajęć epoki odrodzenie.
ZAPRASZAM DO OGLĄDANIA !!!!!!

język polski

Nauczyciel: Ewa Sochaczewska
Dotyczy klas: 1ASPLO
Identyfikator treści: 365

T:Filozofia odrodzenia.
1.Przypomnienie pojęcia filozofia.
2.Charakterystyczne kierunki filozoficzne:
a)irenizm Erazm z Rotterdamu) głosił pokój między różnymi wyznaniami wywodzącymi się z chrześcijaństwa; postulował tolerancję religijną opartą na szacunku dla przedstawicieli innych wyznań,
b)makiawelizm Niccolo Machiavelli) wskazywał,że w człowieku jednakowa zdolność do czynienia dobra i zła; usprawiedliwiał przebiegłe postępowanie i wykorzystywanie najgorszych ludzkich cech dla osiągnięcia celu,
c)egalitaryzm (Tomasz More) uznawał, że podstawą sprawiedliwego ustroju społecznego jest zasada całkowitej równości między ludźmi pod względem ekonomicznym i politycznym.
3.Przeczytać podręcznik do j.polskiego s.19 \"O godności człowieka\" Giovanni Pico della Mirandola i s.22 \"Książę\" Niccolo Machiavelli oraz wykonać ćwiczenia:11 i 15 s.24.
4.Pojęcia: makiawelizm, homo faber.

matematyka

Nauczyciel: Paulina Ślemp
Dotyczy klas: 1BSPLO, 1CSPLO
Identyfikator treści: 111

https://trello.com/b/pbWajB9f/klasa-1

matematyka

Nauczyciel: Dorota Bobyk
Dotyczy klas: 1DSPLO
Identyfikator treści: 119

pistacja.tv
DLA UCZNIA:
- wyszukaj tematy,
- szkoła ponadpodstawowa,
- w wyszukiwarkę wpisujemy: układy równań
- układy równań i układy równań - zadania.
Szczegóły podałam uczniom przez e-dziennik


matematyka

Nauczyciel: Jacek Gandecki
Dotyczy klas: 1ASPLO
Identyfikator treści: 332

Temat: Miejsce zerowe funkcji


matematyka

Nauczyciel: Jacek Gandecki
Dotyczy klas: 1ASPLO
Identyfikator treści: 331

Temat: Dziedzina i zbór wartości funkcji - 2h


matematyka rozszerzona

Nauczyciel: Paulina Ślemp
Dotyczy klas: 1ASPLO, 1BSPLO, 1CSPLO, 1DSPLO
Identyfikator treści: 481

https://trello.com/b/FakupZwH/rozszerzenie-klasa-1

muzyka

Nauczyciel: Maciej Sławny
Dotyczy klas: 1BSPLO, 1CSPLO, 1DSPLO
Identyfikator treści: 542

Dzień dobry

Poniżej link do materiału z dnia 27. 03. 2020

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt przez dziennik elektroniczny lub maila: zdalnieniebanalnie@gmail.com

Odpowiedzi dotyczące materiału proszę przesyłać przez dziennik elektroniczny lub na powyższego maila do dnia 2 kwietnia. (Dotyczy to tylko osób, które jeszcze tego nie zrobiły)

Proszę pamiętać o podaniu imienia, nazwiska oraz klasy.

Link do materiału: https://padlet.com/slawnymaciej/h3sdqqofshpq

Pozdrawiam!

Maciej Sławny

muzyka

Nauczyciel: Maciej Sławny
Dotyczy klas: 1BSPLO, 1CSPLO, 1DSPLO
Identyfikator treści: 291

Dzień dobry.

Zgodnie z zaleceniami ministerstwa wysyłam do Państwa materiały edukacyjne przedmiotu muzyka.

Mają one charakter ćwiczeniowy, utrwalający i powtórzeniowy.

1. Filharmonia

Film o filharmonii, roli dyrygenta, poszczególnych instrumentach:
https://www.youtube.com/watch?v=W5dgRHiXoFI

2. Orkiestra symfoniczna - Aplikacja \"orkiestrownik\"

Zachęcam do ściągnięcia aplikacji na smartfon lub tablet.

Uczeń poznaje kolejno tajniki gry w orkiestrze symfonicznej.

Życzę dzieciom oraz Państwu dużo zdrowia w tym trudnym dla wszystkich okresie.

Pozdrawiam!

Maciej Sławny

religia

Nauczyciel: P Grzeszczuk
Dotyczy klas: 1BSPL, 1CSPL
Identyfikator treści: 56


wiedza o społeczeństwie

Nauczyciel: Aleksandra Kuczer
Dotyczy klas: 1CSPLO
Identyfikator treści: 238

Temat: Patologie życia publicznego
https://fiszkoteka.pl/zestaw/368-kultura-polityczna-i-patologie-wladzy
przesyłam link z przydatnymi pojęciami, po przeczytaniu tematu, proszę uzupełnić ćwiczenia w podręczniku.
Proszę uzupełnić wszystkie ćwiczenia w zeszycie.

wychowanie fizyczne

Nauczyciel: Jerzy Walczak
Dotyczy klas: 1ASPLO
Identyfikator treści: 518

Do zapoznania się z podstawowymi przepisami z siatkówki i koszykówkiwychowanie fizyczne

Nauczyciel: Agnieszka Melańczuk-Oleszak
Dotyczy klas: 8ASP, 1CSPLO, 3BLO
Identyfikator treści: 342

Drodzy uczniowie i zawodnicy podczas kwarantanny musimy przebywać w domach, ale całkowita bierność, brak ruchu i stres może niekorzystnie wpłynąć na waszą sprawność fizyczną i psychiczną. Mimo obowiązków związanych z odrabianiem lekcji przekazywanych przez nauczycieli zachęcam Was do ćwiczeń fizycznych i wietrzenia pomieszczeń. Dajcie o swoje zdrowie , odżywiajcie się prawidłowo by wrócić w dobrej kondycji do szkoły i na treningi .
Proponowane ćwiczenia wykonujcie zawsze po rozgrzewce i w bezpiecznych warunkach. W razie pytań zapraszam do kontaktu e- dziennik , Messenger, Whats App lub FB


wychowanie fizyczne

Nauczyciel: Dorota Monczak
Dotyczy klas: 2BSP, 2CSP, 2DL, 1A, 1DL, 3C, 3DL, 1CSP, 7A, 7C, 3AL, 2A, 2A, 2EL, 1ASPL, 1DL
Identyfikator treści: 7


wychowanie fizyczne

Nauczyciel: Tomasz Paluch
Dotyczy klas: 1CLO, 1CSPLO
Identyfikator treści: 427

Trening

wychowanie fizyczne

Nauczyciel: Krzysztof Filipwski
Dotyczy klas: 1ASPLO, 1BSPLO
Identyfikator treści: 362

Ćwiczenia należy wykonywać trzy razy w tygodniu co drugi dzień


wychowanie fizyczne

Nauczyciel: Jerzy Walczak
Dotyczy klas: 1ASPLO
Identyfikator treści: 378

ćwiczymy 3 razy w tygodniu


wychowanie fizyczne

Nauczyciel: Mariusz Żurowski
Dotyczy klas: 1DSPLO, 2DLO, 2CLO
Identyfikator treści: 243

Ćwiczenia do wykonywania co 2-gi dzień.


zajęcia treningowe

Nauczyciel: Krzysztof Dobek
Dotyczy klas: 1CSPLO
Identyfikator treści: 545

Zadanie dla uczniów: Z wysłanego LINKU proszę oglądnąć mecze MOS WOLA Warszawa w 1/4 Finale Mistrzostw Polski w Rzeszowie, przeanalizować je pod kątem zespołu MOS WOLA Warszawa i napisać na mojego maila: dobekkrzysiek@wp.pl po 3 krótkie punkty, zdania. W punkcie A:Najsłabsze, a w punkcie B:Najmocniejsze- ogniwa, cechy indywidualne lub zespołowe MOS WOLA Warszawa. LINK: https://www.youtube.com/podkarpacielive

zajęcia treningowe

Nauczyciel: Artur Cielma
Dotyczy klas: 1CSPLO
Identyfikator treści: 350


zajęcia treningowe

Nauczyciel: Maciej Górecki
Dotyczy klas: 1BSPLO
Identyfikator treści: 358zajęcia treningowe

Nauczyciel: Mariusz Żurowski
Dotyczy klas: 1ALO, 1ASPLO, 2BLO, 3DLO
Identyfikator treści: 252

Plan treningowy na tydzień. Powtarzany cyklicznie.


Facebook