Stanisława Wyspiańskiego 21
65-036 Zielona Góra
Sekretariat ZSOiS
sekretariat@zsois.zgora.pl
(68) 451 20 50
fax (68) 451 20 51

Pływalnia

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015 r., poz 2016) zarządzający pływalnią zobowiązany jest do systematycznych i udokumentowanych badań jakości wody, prowadzonych zgodnie z harmonogramem ustalonym z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym.

Badania wody z pływalni ZSOIS w Zielonej Górze wykonuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze.

Poniżej sprawozdania z badań wody wykonywane zgodnie z harmonogramem ustalonym i zatwierdzonym przez Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

Harmonogram pobierania próbek wody w basenie ZSOIS 2017

 

styczeń 2017 Sprawozdanie nr OL-39/2017/LBS/LMiP
luty 2017 Sprawozdanie nr OL-96/2017/LBS/LMiP
Sprawozdanie nr OL-108/2017/LMiP
marzec 2017 Sprawozdanie nr OL-154/2017/LMiP
Sprawozdanie nr DL/OBŚ/9051/00735/2017.S
Sprawozdanie nr OL-198/2017/LMiP
Sprawozdanie nr OL-198/2017/LBŚ
kwiecień 2017 Sprawozdanie nr  OL/231/2017/LMiP
Sprawozdanie nr OL-261/2017/LMiP

 

Top
Facebook