Stanisława Wyspiańskiego 21
65-036 Zielona Góra
Sekretariat ZSOiS
sekretariat@zsois.zgora.pl
(68) 451 20 50
fax (68) 451 20 51

Dokumenty

Zakładka zawiera aktualne dokumenty, regulaminy dla nauczycieli oraz pracowników administracji publicznej.

Karta Samooceny Pracy Nauczyciela (wersja edytowalna)

Regulamin korzystania z boisk

Regulamin korzystania z telefonów

Deklaracja udziału w konsultacjach (wersja edytowalna)

Wniosek o pomoc finansową (grudzień 2020) (wersja edytowalna) – wniosek proszę wysyłać na adres kadry@zsois.zgora.pl

ZARZĄDZENIE 18/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia: „Wewnętrznej instrukcji bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązująca na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze od 1 września 2020 r.”

Organizacja kształcenia na odległość
Świetlica – deklaracja rodzica od 9.11.2020

Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 ZŁ na naukę zdalną – wniosek (wersja edytowalna)

Pracownicze Plany Kapitałowe

Informacje na temat każdego dokumentu  można uzyskać w kadrach.

Wniosek osoby zatrudnionej o dokonywanie wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) dla osób które złożyły rezygnację (wersja edytowalna)
Deklaracja uczestnika PPK w zakresie finansowania wpłat podstawowych do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) (wersja edytowalna)
Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) (wersja edytowalna)
Oświadczenie uczestnika PPK o zawartych umowach o prowadzenie PPK (wersja edytowalna)

Oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami przystąpienia do PPK (wersja edytowalna)

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z programem Pracowniczych Planów Kapitałowych

Facebook