Stanisława Wyspiańskiego 21
65-036 Zielona Góra
Sekretariat ZSOiS
sekretariat@zsois.zgora.pl
(68) 451 20 50
fax (68) 451 20 51

Dokumenty

Zakładka zawiera aktualne dokumenty, regulaminy dla nauczycieli oraz pracowników administracji publicznej.

Dokumenty dla nauczycieli (obowiązuje hasło takie samo jak do planu zajęć dla nauczycieli)

Regulamin korzystania z boisk

Deklaracji udziału ucznia w zajęciach wspomagających – szkoła podstawowa (wersja edytowalna)

Deklaracji udziału ucznia w zajęciach wspomagających – liceum (wersja edytowalna)

Deklaracja udziału w konsultacjach (wersja edytowalna)

Deklaracja na szczepienia (wersja edytowalna)

Klauzula informacyjna w związku z organizacją szczepień przez szkoły

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19

ZARZĄDZENIE nr 16/2021 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze
z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia: „Wewnętrznej instrukcji bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązująca na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze od 1 września 2021 r.

Organizacja kształcenia na odległość

Świadczenie socjalne dla emerytów i rencistów ZSOiS (wersja edytowalna) – wniosek proszę wysyłać na adres kadry@zsois.zgora.pl

Dla pracowników – wniosku o przyznanie dofinansowania do wypoczynku letniego – wczasy pod gruszą – termin składania 2.06.2021 w Kadrach ZSOiS, prosimy o nieskładanie dokumentu przez emerytów

Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku letniego dzieci (wersja edytowalna) – termin składania 2.06.2021 w Kadrach ZSOiS

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19

Pracownicze Plany Kapitałowe

Informacje na temat każdego dokumentu  można uzyskać w kadrach.

Wniosek osoby zatrudnionej o dokonywanie wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) dla osób które złożyły rezygnację (wersja edytowalna)
Deklaracja uczestnika PPK w zakresie finansowania wpłat podstawowych do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) (wersja edytowalna)
Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) (wersja edytowalna)
Oświadczenie uczestnika PPK o zawartych umowach o prowadzenie PPK (wersja edytowalna)

Oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami przystąpienia do PPK (wersja edytowalna)

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z programem Pracowniczych Planów Kapitałowych

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi, organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem SARS-CoV-2 (wersja edytowalna)

Upoważnienie dotyczące przetwarzania danych osobowych (wersja edytowalna)

Facebook