Stanisława Wyspiańskiego 21
65-036 Zielona Góra
Sekretariat ZSOiS
sekretariat@zsois.zgora.pl
(68) 451 20 50
fax (68) 451 20 51

Informacja dotycząca nauki zdalnej

Informacja dotycząca nauki zdalnej

Drodzy Rodzice ZSOiS
1. Informujemy , że od 26.10.2020r. do odwołania uczniowie klas IV – VIII SP 10 i I-III VII LO przechodzą na naukę zdalną.
2. Klasy I – III SP 10 będą funkcjonowały bez zmian, zajęcia stacjonarne odbywają się  wg planu lekcji.
3. Świetlica dla uczniów klas I – III będzie funkcjonowała bez zmian (w godz. 6.30 -16.30).
4. Obiady szkolne dla uczniów  klas I-III – bez zmian (pozostali uczniowie otrzymają odpisy).
5. Organizacja nauczania zdalnego w klasach IV  – VIII  SP i I-III LO

 •  Harmonogram wg tygodniowego – tradycyjnego planu lekcji
 • Zajęcia za pośrednictwem platformy Classroom
 • Koordynatorzy działań: wychowawca klasy
 • W czasie lekcji nauczyciel jest obecny i dostępny przez platformę Classroom prze 45 minut, natomiast lekcja on-line (meet) z całą klasą trwa od 30  do 45 minut.
 • Godziny rozpoczęcia zajęć – tak jak dotychczas
 • Forma zajęć:
  • lekcja on-line lub nagranie;
  • wskazania do samodzielnego wykonania konkretnych zadań, ćwiczeń z podręcznika;
  • zestawy ćwiczeń gimnastycznych itp

7. Zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, nauczanie indywidualne, zindywidualizowana ścieżka kształcenia, nauka języka polskiego dla obcokrajowców odbywają się na wniosek rodzica w formie stacjonarnej lub zdalnej w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. Zajęcia wyrównawcze z programu „Świat Nauki” odbywają się w formie zdalnej.

8. Zastępstwa tak jak w przypadku zajęć stacjonarnych – może zaistnieć sytuacja związana ze zmianą prowadzącego (np. choroba nauczyciela) lub z odwołaniem konkretnej lekcji. Wówczas ta informacja pojawi się jak dotychczas, w planie lekcji w e-dzienniku Vulcan.
9. Zasady oceniania – dostosowane do potrzeb nauczania zdalnego (zawarte w PSO poszczególnych przedmiotów).
10.Frekwencja – obecność ucznia na zajęciach sprawdzana jest przez nauczyciela na podstawie listy obecności.
11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna będzie udzielana w formie zdalnej lub stacjonarnej w zależności od specyfiki zajęć i potrzeb dziecka. Specjaliści pracują zgodnie z grafikiem zamieszczonym na stronie SP10.

12. Szkolne zajęcia treningowe odbywają się wg tygodniowego planu lekcji w formie zdalnej (przez platformę Classroom), hybrydowej lub stacjonarnej w zależności od dyscypliny. Szczegółowych informacji dotyczących konkretnej grupy sportowej udziela trener prowadzący.

13. Biblioteka szkolna SP 10 pracuje tak jak dotychczas (w godz. 8.00 – 15.30). Uczniowie mogą wypożyczać i oddawać książki wg przyjętych zasad. Jeśli to rodzic chciałby wypożyczyć książkę dla dziecka, proszony jest o uprzednie umówienie się z bibliotekarzem pod nr tel. 684512072.

Biblioteka szkolna VIILO będzie otwarta od 12 XI 2020r. Uczniowie będą mogli wypożyczać i oddawać i oddawać książki wg przyjętych zasad.

14. O ewentualnych zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco


Facebook