Stanisława Wyspiańskiego 21
65-036 Zielona Góra
Sekretariat ZSOiS
sekretariat@zsois.zgora.pl
(68) 451 20 50
fax (68) 451 20 51

Komunikat dla mieszkańców internatu Matura 2020r.

Komunikat dla mieszkańców internatu Matura 2020r.
Informujemy, że na czas egzaminów maturalnych internat zostanie uruchomiony dla mieszkańców klas III LO ZSOiS  w dniu 7 Czerwca 2020r. od godziny 14.00.  Osoby korzystające z internatu w czasie matury obowiązkowo wypełniają deklarację COVID 19(załącznik nr 1) i przekazują  wychowawcy. Brak wypełnionej deklaracji uniemożliwi wstęp do internatu. W sprawie przydziału miejsc noclegowych uczniowie proszeni są o kontakt z wychowawcą swojej grupy. Za noclegi w czasie egzaminów nie będą pobierane opłaty. Informacje dotyczące wyżywienia w czasie egzaminów w załączniku nr 2.
UWAGA: Przed wypełnieniem deklaracji należy zapoznać się z procedurami COVID 19 dla ZSOiS w załączniku nr 3. 

Facebook