Menu główne

Komunikat dla mieszkańców internatu Matura 2020r.

Informujemy, że na czas egzaminów maturalnych internat zostanie uruchomiony dla mieszkańców klas III LO ZSOiS  w dniu 7 Czerwca 2020r. od godziny 14.00.  Osoby korzystające z internatu w czasie matury obowiązkowo wypełniają deklarację COVID 19(załącznik nr 1) i przekazują  wychowawcy. Brak wypełnionej deklaracji uniemożliwi wstęp do internatu. W sprawie przydziału miejsc noclegowych uczniowie proszeni są o kontakt z wychowawcą swojej grupy. Za noclegi w czasie egzaminów nie będą pobierane opłaty. Informacje dotyczące wyżywienia w czasie egzaminów w załączniku nr 2.
UWAGA: Przed wypełnieniem deklaracji należy zapoznać się z procedurami COVID 19 dla ZSOiS w załączniku nr 3. 
załącznik nr 1: oswiadczenie_COVID 19 dla LO
załacznik nr 2:  wyżywienie w internacie w dniach 8
załacznik nr 3:  procedury_covid19_zsois
Facebook