Stanisława Wyspiańskiego 21
65-036 Zielona Góra
Sekretariat ZSOiS
sekretariat@zsois.zgora.pl
(68) 451 20 50
fax (68) 451 20 51

Komunikat w sprawie testów sprawności fizycznych

Szanowni Państwo

W związku z aktualną sytuacją pandemiczną oraz pojawiającymi się nowymi obostrzeniami informujemy, że w sprawach związanych z rekrutacją, planowanymi testami sprawności fizycznej oraz konsultacjami sprawnościowymi należy w pierwszej kolejności kontaktować się z sekretariatem szkoły pod numerem 68 451 20 60.


Facebook