Stanisława Wyspiańskiego 21
65-036 Zielona Góra
Sekretariat ZSOiS
sekretariat@zsois.zgora.pl
(68) 451 20 50
fax (68) 451 20 51

Nasz absolwent Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze

Nasz absolwent Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze

Płk Grzegorz Dyrka rozpoczął drugą kadencję na stanowisku Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze.

Uczęszczał do klasy sportowej (lekkoatletyka) w VII Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze. Uprawiał dziesięciobój pod okiem Jerzego Walczaka.

Po maturze w 1987 roku rozpoczął studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu.

Po skończeniu uczelni wojskowej i promocji na pierwszy stopień oficerski, rozpoczął zawodową służbę wojskową w Komendzie Garnizonu m. st. Warszawa (kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego).

Pełniąc służbę w Warszawie uczestniczył w wielu uroczystościach państwowych z udziałem Prezydenta RP oraz delegacji zagranicznych.

Po kilku latach wrócił na Ziemię Lubuską pełniąc zawodową służbę wojskową w jednostkach rozpoznawczych

5 Kresowej Dywizji Zmechanizowanej,

4 Lubuskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Po rozformowaniu 5 KDZ, a następnie 4 LDZ służbę wojskową rozpoczął w Terenowych Organach Admistracji Wojskowej – WKU w Krośnie Odrzańskim, następnie WKU w Zielonej Górze, w którym przez 10 lat był Komendantem.

28 sierpnia 2017 roku Decyzją Ministra Obrony Narodowej został wyznaczony na stanowisko Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze.

Odbył wiele wojskowych kursów specjalistycznych, jest również absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze (studia magisterskie), oraz studiów podyplomowych – prawo administracyjne i samorządowe.

Jest wielokrotnie odznaczony medalami resortowymi oraz państwowymi (m. in. Złotym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju).


Facebook