Menu główne

Nauka w domu

Od dnia 25.03. uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych pracują wg planu lekcji proponowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (ewentualne modyfikacje w zakresie treści, nauczyciele będą przekazywać dotąd przyjętym sposobem komunikacji: e-dziennik, poczta elektroniczna, inne komunikatory). W zakładce “nauka w domu” pojawią się przedmioty, które nie są ujęte w planie ministerstwa oraz te które klasa realizowała w II półroczu np. plastyka, muzyka.

Link poniżej.

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

Nauka w domu – biblioteka SP10
Nauka w domu – biblioteka VII LO
Nauka w domu – świetlica

Lista materiałów według nazwiska nauczyciela

Wybierz klasę z listy:

Klasy 1 SP
Klasy 2 SP
Klasy 3 SP
Klasy 4 SP
Klasy 5 SP
Klasy 6 SP
Klasy 7 SP
Klasy 8 SP

Klasy 1SP LO
Klasy 1 LO
Klasy 2 LO
Klasy 3 LO

 

Strona Ministerstwa Edukacji Narodowej
https://www.gov.pl/web/edukacja

Materiały do nauki dostępne są na następujących stronach:

https://epodreczniki.pl/
https://pistacja.tv/
http://matzoo.pl/
https://szaloneliczby.pl/
http://www.math.edu.pl/

https://www.squla.pl/
http://pisupisu.pl/
https://wolnelektury.pl/

www.edukacja.edux.pl
dyktanda.pl
gry-edukacyjne.net
zyraffa.pl
zdobywcywiedzy.pl

duolingo.com – j.niem i ang
learnenglishkids.britishcouncil.org/games – j.ang

Egzamin ósmoklasisty – materiały powtórkowe
https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

Entuzjaści nauczania. Instytut Badań Edukacyjnych
http://eduentuzjasci.pl/

Facebook