Menu główne

Pływalnia

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015 r., poz 2016) zarządzający pływalnią zobowiązany jest do systematycznych i udokumentowanych badań jakości wody, prowadzonych zgodnie z harmonogramem ustalonym z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym.

Badania wody z pływalni ZSOIS w Zielonej Górze wykonuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze.

Poniżej sprawozdania z badań wody wykonywane zgodnie z harmonogramem ustalonym i zatwierdzonym przez Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

Harmonogram pobierania próbek wody w basenie ZSOIS 2017

Archiwum sprawozdań za lata 2017 oraz 2018

Harmonogram pobierania próbek wody basenowej w ZSOIS 2019
styczeń 2019 Sprawozdanie nr OL-12/2019/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-12/2019/LMiP
Tabela badań własnych
luty 2019 Sprawozdanie nr OL-84/2019/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-84/2019/LMiP
Sprawozdanie nr OL-126/2019/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-126/2019/LMiP
Tabele badań własnych
marzec 2019 Sprawozdanie nr OL-157/2019/LMiP
Sprawozdanie nr OL-157/2019/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-216/2019/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-216/2019/LMiP
Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.00770.2019.S
Tabela badań własnych
kwiecień 2019 Sprawozdanie nr OL-262/2019/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-262/2019/LMiP
Sprawozdanie nr OL-308/2019/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-308/2019/LMiP
Tabele badań własnych
maj 2019 Sprawozdanie nr OL-316/2019/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-216/2019/LMiP
Sprawozdanie nr OL-352/2019/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-352/2019/LMiP
Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.01145.2019
Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.01146.2019
Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.01147.2019
Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.01148.2019
Tabele badań własnych
czerwiec 2019
Tabele badań własnych
Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.01527.2019.S
Sprawozdanie nr OL-371/2019/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-371/2019/LMiP
Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni za okres 06.2018-06.2019
wrzesień 2019
Sprawozdanie nr OL-548/2019/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-548/2019/LMiP
Sprawozdanie nr OL-561/2019/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-561/2019/LMiP
Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.02746.2019.S
Sprawozdanie nr OL-592/2019/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-592/2019/LMiP
Tabele badań własnych
październik 2019
Sprawozdanie nr OL-614/2019/LMiP
Sprawozdanie nr OL-629/2019/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-629/2019/LMiP
Sprawozdanie nr OL-663/2019/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-663/2019/LMiP
Tabele badań własnych
listopad 2019 Sprawozdanie nr OL-695/2019/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-695/2019/LMiP
Sprawozdanie nr OL-701/2019/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-701/2019/LMiP
Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.03184.2019.S
Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.03185.2019.S
Tabele badań własnych
grudzień 2019 Sprawozdanie nr OL-746/2019/LBŚ
Sprawodzanie nr OL-746/2019/LMiP
Sprawozdanie nr OL-776/2019/LBŚ
Sprawozdanie nr OL-776/2019/LMiP
Tabele badań własnych
Harmonogram pobierania próbek wody basenowej w ZSOIS 2020
styczeń 2020 Sprawozdanie nr SB/02575/01/2020
Sprawozdanie nr SB/02576/01/2020
Sprawozdanie nr SB/03239/01/2020
Sprawozdanie nr SB/05815/01/2020
Tabele badań własnych
luty 2020
Sprawozdanie nr SB/12825/02/2020
Sprawozdanie nr SB/12826/02/2020
Sprawozdanie nr SB/12828/02/2020
Sprawozdanie nr SB/19376/03/2020
Tabele badań własnych
 wrzesień 2020
Sprawozdanie nr SB/90312/09/2020
Sprawozdanie nr SB/90313/09/2020
Sprawozdanie nr SB/87104/08/2020
Sprawozdanie nr SB/94818/09/2020
Sprawozdanie nr SB/95694/09/2020
Sprawozdanie nr SB/95695/09/2020
Sprawozdanie nr SB/99517/09/2020
Sprawozdanie nr SB/99333/09/2020
Sprawozdanie nr SB/102370/10/2020
Sprawozdanie nr SB/102371/10/2020
październik 2020
Sprawozdanie nr SB/105443/10/2020
Sprawozdanie nr SB/105444/10/2020
Sprawozdanie nr SB/105445/10/2020
Sprawozdanie nr SB/115839/11/2020
Sprawozdanie nr SB/117385/11/2020
listopad 2020
Sprawozdanie nr SB/117842/11/2020
Sprawozdanie nr SB/117844/11/2020
Sprawozdanie nr SB/123557/11/202
Rok 2021
Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni za okres 03.2020-12.2020
styczeń 2021
Sprawozdanie nr SB/01632/01/2021
Sprawozdanie nr SB/02316/01/2021
Sprawozdanie nr SB/02317/01/2021
Sprawozdanie nr SB/04196/01/2021
Sprawozdanie nr SB/04197/01/2021
Sprawozdanie nr SB/06440/02/2021
Tabele badań własnych
luty 2021
Sprawozdanie nr SB/10708/02/2021
Sprawozdanie nr SB/10709/02/2021
Sprawozdanie nr SB/10163/02/2021
Sprawozdanie nr SB/15019/02/2021
Tabele badań własnych
marzec 2021 Sprawozdanie nr SB/21464/03/2021
Sprawozdanie nr SB/21465/03/2021
Sprawozdanie nr SB/20277/03/2021
Tabele badań własnych
maj 2021
Sprawozdanie nr SB/39385/04/2021
Sprawozdanie nr SB/42070/05/2021
Sprawozdanie nr SB/40721/05/2021
Sprawozdanie nr SB/40722/05/2021
Sprawozdanie nr SB/42069/05/2021
Sprawozdanie nr SB/44779/05/2021
Sprawozdanie nr SB/44780/05/2021
Sprawozdanie nr SB/44781/05/2021
Sprawozdanie nr SB/50866/05/2021
czerwiec 2021
Sprawozdanie nr SB/56498/06/2021
wrzesień 2021
Sprawozdanie nr SB/92287/09/2021
Sprawozdanie nr SB/92558/09/2021
Sprawozdanie nr SB/92560/09/2021
Sprawozdanie nr SB/103032/09/2021
Sprawozdanie nr SB/103033/09/2021
Tabele badań własnych
październik 2021
Sprawozdanie nr SB/105722/10/2021
Sprawozdanie nr SB/105723/10/2021
Sprawozdanie nr SB/112225/10/2021
Sprawozdanie nr SB/112226/10/2021
Sprawozdanie nr SB/112227/10/2021
Tabele badań własnych
listopad 2021
Sprawozdanie nr SB/121541/11/2021
Sprawozdanie nr SB/128144/11/2021
Sprawozdanie nr SB/122954/11/2021
Sprawozdanie nr SB/122955/11/2021
grudzień 2021
Sprawozdanie nr SB/134990/12/2021
Sprawozdanie nr SB/139587/12/2021
Sprawozdanie nr SB/139588/12/2021
Tabele badań własnych

 

Facebook