Stanisława Wyspiańskiego 21
65-036 Zielona Góra
Sekretariat ZSOiS
sekretariat@zsois.zgora.pl
(68) 451 20 50
fax (68) 451 20 51

Rekrutacja do internatu ZSOiS

Rekrutacja do internatu ZSOiS

Komunikat nr 3  dla mieszkańców internatu.

 

  1. Zakwaterowanie do internatu odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2020r. – poniedziałek od godziny 14.00 do 20.00. Przyjazd po godzinie 20.00 lub w innym terminie należy zgłosić do internatu : telefon 68 451 20 70 ( 31 sierpnia 2020r. od godziny 14.00)
  2. Kaucja na rok szkolny 2020/2021 wynosi 100złtylko dla nowych mieszkańców , płatność przelewem na numer rachunku:

PKO BP O. I Zielona Góra 91-1020-5402-0000-0802-0248-2685 do dnia 27 Sierpnia 2020 , tytuł  przelewu  (kaucja – imię i nazwisko mieszkańca, nie osoby wpłacającej)

  1. Wpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie muszą być uregulowanie do dnia 27 Sierpnia 2020r. Płatności można dokonać przelewem na numer rachunku ;

 PKO BP O. I Zielona Góra 39-1020-5402-0000-0902-0246-3396, tytuł przelewu (zakwaterowanie i   wyżywienie za Wrzesień 2020r.  – imię i nazwisko mieszkańca , nie osoby wpłacającej)

         – kwaterunek w internacie za  miesiąc Wrzesień 2020r.  : 100zł

         – wyżywienie w internacie za miesiąc  Wrzesień 2020r. śniadanie, obiad, kolacja : 310zł ( piątek bez kolacji)

  1. Mieszkańcy internatu zobowiązani są do przedstawienia w dniu zakwaterowania:

         – nowi mieszkańcy: wydrukowany dowód wpłaty ( kaucja, zakwaterowanie i wyżywienie)

         – ubiegłoroczni mieszkańcy: wydrukowany  dowód wpłaty (zakwaterowanie i wyżywienie)

         – kserokopia (dwustronna) dowodu osobistego potrzebna do zameldowania w UM Zielona Góra  – nowi mieszkańcy.

         – 1 zdjęcie legitymacyjne do wyrobienia karty mieszkańca internatu – nowi mieszkańcy.

UWAGA : osoby posiadające zadłużenie na rzecz internatu (zakwaterowanie , wyżywienie) za rok szkolny 2019/2020 proszone są o kontakt z księgowością ZSOiS telefon 68 451 20 67

 

KOMUNIKAT nr 2

dla kandydatów ubiegających się o miejsce  w Internacie ZSOiS w roku szkolnym 2020/2021.
 

1. Posiedzenie komisji ds. rekrutacji odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2020r. Ogłoszenie wyników
nastąpi w ciągu dwóch dni od dnia zebrania się komisji. Informacji    udzielać będzie sekretariat ZSOiS.

 

2. Uczniowi, który nie uzyskał miejsca w internacie przysługuje prawo do złożenia odwołania do Dyrektora ZSOiS.
Odwołanie    składa się w sekretariacie ZSOiS na piśmie w ciągu 7 dni od  dnia  ogłoszenia wyników. Odwołanie
składane po terminie pozostawia się bezrozpatrzenia.
 O decyzji kandydaci zostaną powiadomieni po posiedzeniu

komisji ds. rekrutacjiw dniu 28 sierpnia 2020r.

 

3. Zakwaterowanie do internatu odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2020r. (poniedziałek) od godziny 14.00.

 

 4. Dodatkowych  informacji udziela sekretariat ZSOiS oraz kierownik internatu.

 

UWAGA 

Miesięczny koszt pobytu wychowanka w internacie za miesiąc wrzesień 2020r. oraz wysokość kaucji na rok szkolny 2020/2021
dla nowych mieszkańców  zostanie podana na stronie internatu do dnia  10 sierpnia  2020r.

 

 

 

    KOMUNIKAT nr 1


dla kandydatów ubiegających się o miejsce  w Internacie ZSOiS w roku szkolnym 2020/2021. 

 

1. Kwestionariusz przyjęcia do internatu na rok szkolny 2020/2021 kandydaci mogą  składać w terminie
od 15 czerwca do 10 lipca 2020r.  do godziny 15.00  wyłącznie w sekretariacie ZSOiS ul. Wyspiańskiego 23:

–  Liceum Ogólnokształcące sekretariat VII LO

– Szkoła Podstawowa sekretariat SP 10

2. Kwestionariusz +1 zdjęcie legitymacyjne można dostarczyć do sekretariatu w w/w terminie  osobiście lub za pośrednictwem poczty – kuriera.

    Kwestionariusz wysłany drogą elektroniczną pozostawia się bez rozpatrzenia.


3. Kwestionariusz dostępny jest  na stronie :
 https://internat.zsois.zgora.pl/dokumenty/

    UWAGAstosuj wydruk dwustronny w celu ochrony środowiska i ograniczenia ilości odpadów.  

4. Dalsze informacje w sprawie rekrutacji zostaną ogłoszone po 10 lipca 2020r. na stronie ZSOiS  i Internatu.


Facebook