Stanisława Wyspiańskiego 21
65-036 Zielona Góra
Sekretariat ZSOiS
sekretariat@zsois.zgora.pl
(68) 451 20 50
fax (68) 451 20 51

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – szkoła podstawowa

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – VII LO

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – szkoła podstawowa

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – VII LO

Zgoda na przetwarzanie wizerunku – szkoła podstawowa

Zgoda na przetwarzanie wizerunku – VII LO

 Klauzula informacyjna – dane osobowe w systemie monitoringu wizyjnego

Klauzula informacyjna – dane osobowe w systemie SIO szkoły

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z procesem rekrutacji nauczyciela

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z procesem rekrutacji na stanowisko pomocnicze i obsługi

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z procesem rekrutacji na stanowisko urzędnicze

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją do Szkoły Podstawowej

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją do szkoły – Szkoły Ponadpodstawowe

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na kartę rowerową

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z upoważnieniem do odbioru ucznia ze szkoły

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z ZFŚS

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem korespondencji

Inspektor ochrony danych: Kamil Kolenik
tel. 880-100-367
Adres email: iod1@cuw.zielona-gora.pl

Facebook