Stanisława Wyspiańskiego 21
65-036 Zielona Góra
Sekretariat ZSOiS
sekretariat@zsois.zgora.pl
(68) 451 20 50
fax (68) 451 20 51

Zasady zakwaterowania w internacie ZSOiS w dniu 31 sierpnia 2020r.

Zasady zakwaterowania w internacie ZSOiS  w dniu 31 sierpnia 2020r.

W związku z narastającym zagrożeniem COVID 19 mieszkańcy internatu, rodzice, prawni opiekunowie zobowiązani są do obowiązkowego  zapoznania się z zasadami zakwaterowania i pobytu oraz wypełnieniem ankiety przed wejściem na teren internatu. W celu ułatwienia procedury zakwaterowania ankietę należy wypełnić przed przyjazdem.

 

UWAGA: Brak wypełnionej  ankiety uniemożliwi zakwaterowanie w internacie. 

 


Facebook